Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Поводом догађаја на 32. редовној седници Одбора за административно буџетска и мандатно имунитетска питања у Народној Скупштини Републике Србије, дана 21.11.2017. године, у ком су учествовали народни посланици Бошко Обрадовић и Александар Мартиновић, Прво основно јавно тужилаштво у Београду је формирало два предмета.

 

Наиме, најпре је формиран предмет на основу кривичне пријаве коју је народни посланик Александар Мартиновић, председник наведеног Одбора, поднео на записник у просторијама овог тужилаштва дана 22.11.2017. године против народног посланика Бошка Обрадовића због кривичног дела Насилничко понашање из члана 344. став 1. Кривичног закона. Наведеном предмету здружене су и кривичне пријаве накнадно поднете од старне народних посланика Маријана Ристичевића и Марка Атлагића против народног посланика Бошка Обрадовића, имајући у виду да се ради о истом догађају и истом кривичном делу, све како би се пред овим тужилаштвом као стварно и месно надлежним спровео јединствени поступак. Из навода кривичних пријава произилази да је критичном приликом пријављени Бошко Обрадовић током трајања седнице Одбора користио увредљиве изразе за народног посланика Александра Мартиновића, те да се у једном тренутку нагнуо преко радног стола, узео “миш“ од лап топа који је користио и истим Александра Мартиновића ударио у пределу носа, услед чега је он задобио лаке телесне повреде. Уз наведене кривичне пријаве приложени су и видео записи предметног догађаја.

 

Ради провере навода кривичних пријава ово тужилаштво је дана 23.11.2017. године Министарству унутрашњих послова, ДП, ПУ за град Београд, Одељењу за јавни ред и мир упутило Захтев за прикупљање потребних обавештења по којем је достављен Извештај а из којег произилази да су обављени разговори са народним посланицима Народне скупштине Републике Србије, који су били присутни критичном приликом на седници Одбора за административно буџетска и мандатно имунитетска питања, као и са пријављеним Обрадовић Бошком.

 

Пријављени Бошко Обрадовић је у својој изјави поводом критичног догађаја, између осталог обавестио тужилаштво да је на поменутој седници учињено и кривично дело Угрожавање сигурности из члана 138. став 3. Кривичног законика, јер је лично добио директну претњу од председника Одбора Александра Мартиновића, те да се то третира као његова кривична пријава против Александра Мартиновића, као и да тражи од тужиоца да отпочне кривично гоњење именованог. На основу ове изјаве, Прво основно јавно тужилаштво формирало је нови предмет.

 

Чланом 344. став 1. Кривичног законика прописано је да кривично дело Насилничко понашање постоји уколико извршилац грубим вређањем или злостављањем другог, вршењем насиља према другом, изазивањем туче или дрским и безобзирним понашањем значајније угрожава спокојство грађана или теже ремети јавни ред и мир. Анализирајући наводе кривичне пријаве, изјаве свих лица са којима је обављен разговор и вршењем увида у ЦД са снимком предметног догађаја, ово тужилаштво је сходно одредби члана 284. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку, донело решење који су предметне кривичне пријаве одбачене, јер се у радњама пријављеног Бошка Обрадовића не остварују сви битни елементи кривичног дела Насилничко понашање из члана 344. Крививичног закона, већ се у конкретном случају  у радњама пријављеног евентуално остварују елементи кривичних дела Увреда из члана 170. Кривичног законика и Лака телесна повреда из члана 122. став 1. Кривичног законика, за која кривична дела се у складу са законом, гоњење предузима по приватној тужби.

 

Чланом 138. став 3. Кривичног законика прописано је да кривично дело Угрожавање сигурности постоји уколико извршилац угрози сигрност неког лица претњом да ће напасти на живот или тело тог лица или њему блиског лица, док је у ставу 3. наведног члана прописан тежи облик, уколико је учињен, између осталог и према народном посланику. Анализирајући наводе кривичне пријаве поднете од стране народног посланика Бошка Обрадовића против народног посланика Александра Мартиновића због кривичног дела Угрожавање сигурности из члана 138. став 3. Кривичног закона, те вршењем увида у ЦД са снимком предметног догађаја, као и ценећи наводе горе поменуте кривичне пријаве коју је овде пријављени Александар Мартиновић поднео против Бошка Обрадовића, ово тужилаштво је сходно одредби члана 284. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку, донело решење којим је предметна кривична пријава одбачена, јер се у радњама пријављеног Александра Мартиновића не остварују сви битни елементи кривичног дела Угрожавање сигурности из члана 138. став 3. Кривичног закона или било којег другог кривичног дела за које се гони по службеној дужности. Наиме, имајући у виду целокупан догађај који је претходио изреченим претњама пријављеног Александра Мартиновића, односно да је исти претходно био изложен непримереном и увредљивом понашању од стране подносиоца пријаве на предметној седници Одбора, изговорене речи се не могу сматрати претњама које су уперене на живот и тело оштећеног или њему блиског лица, у смислу извршења предметног кривичног дела, а које би при том морале бити квалификоване, односно конкретне и оне претње којима се у изглед ставља тачно одређено зло да би постојало ово кривично дело, већ се изговорене речи морају тумачити у контексту одиграног догађаја и непримереног поступања подносиоца пријаве и могу се сматрати уопштеним и паушалним претњама изреченим у парламентарној расправи на седници Одбора.

 

Такође, ово тужилаштво је подносиоцима кривичних пријава народним посланицима Александру Мартиновићу и Бошку Обрадовићу упутило обавештења да су предметне кривичне пријаве одбачене, са поуком о праву на приговор Вишем јавном тужилаштву у Београду, а у смислу члана 51. ЗКП.

 


Oдбачене кривичне приjаве и Mартиновића и Oбрадовића

Прво основно jавно тужилаштво у Београду одбацило jе кривичну приjаву посланика СНС и шефа Aдминистративног одбора скупштине Србиjе Aлександра Mартиновића, коjу jе због кривичног дела насилничко понашање поднео против лидера Двери Бошка Oбрадовића jер га jе на седници одбора 21. новембра 2017. гађао мишем од лап топа.

БEOГРAД – Прво основно jавно тужилаштво у Београду одбацило jе кривичну приjаву посланика СНС и шефа Aдминистративног одбора скупштине Србиjе Aлександра Mартиновића, коjу jе због кривичног дела насилничко понашање поднео против лидера Двери Бошка Oбрадовића jер га jе на седници одбора 21. новембра 2017. гађао мишем од лап топа.
Истовремено, тужилаштво jе одбацило и контра кривичну приjаву Oбрадовића, коjом jе Mартиновића теретио за кривично дело угрожавање сигурности.

Преузето са сајта Танјуг

 


ЕПИЛОГ ИНЦИДЕНТА СА МИШЕМ У СКУПШТИНИ Одбачене кривичне пријаве и Мартиновића и Обрадовића

Прво основно јавно тужилаштво у Београду одбацило је кривичну пријаву посланика СНС и шефа Административног одбора скупштине Србије Александра Мартиновића, коју је због кривичног дела насилничко понашање поднео против лидера Двери Бошка Обрадовића јер га је на седници одбора 21. новембра 2017. гађао мишем од лап топа.

 

Истовремено, тужилаштво је одбацило и контра кривичну пријаву Обрадовића, којом је Мартиновића теретио за кривично дело угрожавање сигурности.

У саопштењу тужилаштва се напомиње да обојица имају право да уложе приговор на одлуке о одбачају пријава у року од осам дана Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 

Што се тиче Мартиновићеве пријаве, којој су се придружили посланици Маријан Ристичевић и Марко Атлагић, тужилаштво је након анализа, испитивања посланика који су присуствовали инциденту и увида у снимак догађаја, донело решење којим је пријаве одбацило, јер се, како сматра, у радњама Обрадовића “не остварују сви битни елементи кривичног дела насилничко понашање”.

У конкретном случају у радњама пријављеног евентуално се остварују елементи кривичних дела увреда и лака телесна повреда, за која се у складу са законом, гоњење предузима по приватној тужби, напоменуло је тужилаштво.

Поводом Обрадовићеве кривичне пријаве, тужилаштво је донело решење којим је одбачена јер се, како наводи, у радњама Мартиновића не остварују сви битни елементи кривичног дела угрожавање сигурности или било којег другог кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Тужилаштво је закључило да, имајући у виду целокупан догађај који је претходио изреченим претњама Мартиновића, односно да је он претходно био изложен непримереном и увредљивом понашању Обрадовића, “речи које је изговорио не могу се сматрати претњама које су уперене на живот и тело оштећеног или њему блиског лица, у смислу извршења предметног кривичног дела”.

У овом случају, тужилаштво је закључило да се Мартиновићеве речи морају тумачити у контексту одиграног догађаја и непримереног поступања подносиоца пријаве “и могу се сматрати уопштеним и паушалним претњама изреченим у парламентарној расправи на седници Одбора”.

Инцидент се догодио на седници одбора који је расправљао о новчаном каžњавању посланика због изречених опомена, а Мартиновић је Обрадовићу, коме је раније изречена мера удаљења са седнице Скупšтине Србије на 20 дана, изрекао опомену.

Обрадовићу је опомена изречена зато šто је показао плакат на коме је писало „Мајо, покрала си Нови Сад“.

 

Преузето са сајта Blic.rs

 


Одбачен случај гађања мишем од компјутера у Скупштини

Београд — Прво основно јавно тужилаштво у Београду одбацило кривичну пријаву посланика СНС Александра Мартиновића против лидера Двери Бошка Обрадовића.

 

Подсетимо, Мартиновоћ, који је и председник Административног одбора скупштине Србије, пријаву против Обрадовића поднео је због кривичног дела насилничко понашање јер га је на седници одбора 21. новембра 2017. гађао мишем од лап топа.

Истовремено, тужилаштво је одбацило и контра кривичну пријаву Обрадовића, којом је Мартиновића теретио за кривично дело угрожавање сигурности.

У саопштењу тужилаштва се напомиње да обојица имају право да уложе приговор на одлуке о одбачају пријава у року од осам дана Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Што се тиче Мартиновићеве пријаве, којој су се придружили посланици Маријан Ристичевић и Марко Атлагић, тужилаштво је након анализа, испитивања посланика који су присуствовали инциденту и увида у снимак догађаја, донело решење којим је пријаве одбацило, јер се, како сматра, у радњама Обрадовића “не остварују сви битни елементи кривичног дела насилничко понашање”.

У конкретном случају у радњама пријављеног евентуално се остварују елементи кривичних дела увреда и лака телесна повреда, за која се у складу са законом, гоњење предузима по приватној тужби, напоменуло је тужилаштво.

Поводом Обрадовићеве кривичне пријаве, тужилаштво је донело решење којим је одбачена јер се, како наводи, у радњама Мартиновића не остварују сви битни елементи кривичног дела угрожавање сигурности или било којег другог кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Тужилаштво је закључило да, имајући у виду целокупан догађај који је претходио изреченим претњама Мартиновића, односно да је он претходно био изложен

Непримереном и увредљивом понашању Обрадовића, “речи које је изговорио не могу се сматрати претњама које су уперене на живот и тело оштећеног или њему блиског лица, у смислу извршења предметног кривичног дела”. У овом случају, тужилаштво је закључило да се Мартиновићеве речи морају тумачити у контексту одиграног догађаја и непримереног поступања подносиоца пријаве “и могу се сматрати уопштеним и паушалним претњама изреченим у парламентарној расправи на седници Одбора”.

Инцидент се догодио на седници одбора који је расправљао о новчаном кажњавању посланика због изречених опомена, а Мартиновић је Обрадовићу, коме је раније изречена мера удаљења са седнице Скупштине Србије на 20 дана, изрекао опомену.

Обрадовићу је опомена изречена зато што је показао плакат на коме је писало „Мајо, покрала си Нови Сад“.

Преузето са сајта b92

 


Одбачене кривичне пријаве и Мартиновића и Обрадовића

Прво основно јавно тужилаштво у Београду одбацило је кривичну пријаву посланика СНС и шефа Административног одбора скупштине Србије Александра Мартиновића, коју је због кривичног дела насилничко понашање поднео против лидера Двери Бошка Обрадовића јер га је на седници одбора 21. новембра 2017. гађао мишем од лап топа.

Истовремено, тужилаштво је одбацило и контра кривичну пријаву Обрадовића, којом је Мартиновића теретио за кривично дело угрожавање сигурности.

 

У саопштењу тужилаштва се напомиње да обојица имају право да уложе приговор на одлуке о одбачају пријава у року од осам дана Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Што се тиче Мартиновићеве пријаве, којој су се придружили посланици Маријан Ристичевић и Марко Атлагић, тужилаштво је након анализа, испитивања посланика који су присуствовали инциденту и увида у снимак догађаја, донело решење којим је пријаве одбацило, јер се, како сматра, у радњама Обрадовића “не остварују сви битни елементи кривичног дела насилничко понашање”.

У конкретном случају у радњама пријављеног евентуално се остварују елементи кривичних дела увреда и лака телесна повреда, за која се у складу са законом, гоњење предузима по приватној тужби, напоменуло је тужилаштво.

Инцидент на Одбору 

Поводом Обрадовићеве кривичне пријаве, тужилаштво је донело решење којим је одбачена јер се, како наводи, у радњама Мартиновића не остварују сви битни елементи кривичног дела угрожавање сигурности или било којег другог кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Тужилаштво је закључило да, имајући у виду целокупан догађај који је претходио изреченим претњама Мартиновића, односно да је он претходно био изложен непримереном и увредљивом понашању Обрадовића, “речи које је изговорио не могу се сматрати претњама које су уперене на живот и тело оштећеног или њему блиског лица, у смислу извршења предметног кривичног дела”.

У овом случају, тужилаштво је закључило да се Мартиновићеве речи морају тумачити у контексту одиграног догађаја и непримереног поступања подносиоца пријаве “и могу се сматрати уопштеним и паушалним претњама изреченим у парламентарној расправи на седници Одбора”.

Инцидент се догодио на седници одбора који је расправљао о новчаном кажžњавању посланика због изречених опомена, а Мартиновић је Обрадовићу, коме је раније изречена мера удаљења са седнице Скупштине Србије на 20 дана, изрекао опомену.

Обрадовићу је опомена изречена зато што је показао плакат на коме је писало „Мајо, покрала си Нови Сад“.

Преузето са сајта РТС