Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Број предмета
Истакнут на огласној табли
Уклоњен са огласне табле
Документ

Ово је пример текста који се може поставити на огласној табли.