Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Остала документа

Назив Датум Величина
Закон о Агенцији за борбу против корупције 12. априла 2019. PDF 219KB
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 12. априла 2019. PDF 111KB
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 12. априла 2019. PDF 95KB
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 12. априла 2019. PDF 114KB
Закон о Државном већу тужилаца 12. априла 2019. PDF 181KB
Закон о јавном тужилаштву 12. априла 2019. PDF 258KB
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 12. априла 2019. PDF 177KB
Закон о спречавању насиља у породици 12. априла 2019. PDF 120KB
Породични закон 12. априла 2019. PDF 418KB
Закон о безбедности саобраћаја на путевима 12. априла 2019. PDF 326KB
Закон о привредним преступима 12. априла 2019. PDF 309KB
Закон о кривичном поступку 12. априла 2019. PDF 1MB
Кривични законик 12. априла 2019. PDF 1009KB
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода 12. априла 2019. PDF 885KB
Устав Републике Србије 12. априла 2019. PDF 295KB