Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Остала документа

Назив Датум Величина
Закон о Агенцији за борбу против корупције 12. априла 2019. PDF219KB
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 12. априла 2019. PDF111KB
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 12. априла 2019. PDF95KB
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 12. априла 2019. PDF114KB
Закон о Државном већу тужилаца 12. априла 2019. PDF181KB
Закон о јавном тужилаштву 12. априла 2019. PDF258KB
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 12. априла 2019. PDF177KB
Закон о спречавању насиља у породици 12. априла 2019. PDF120KB
Породични закон 12. априла 2019. PDF418KB
Закон о безбедности саобраћаја на путевима 12. априла 2019. PDF326KB
Закон о привредним преступима 12. априла 2019. PDF309KB
Закон о кривичном поступку 12. априла 2019. PDF1MB
Кривични законик 12. априла 2019. PDF1009KB
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода 12. априла 2019. PDF885KB
Устав Републике Србије 12. априла 2019. PDF295KB
Захтев за приступ информацији од јавног значаја 12. априла 2019. DOC30KB
Молба за увид и копирање списа 12. априла 2019. PDF222KB