Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

1. ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр.104, 11000 Београд

Телефон: 011/635-4442

Факс: 011/668-2521

Сајт: https://prvo.os.jt.rs

Е-маил: tuzilastvo@prvo.os.jt.rs

2. ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРAДУ

Адреса: Катанићева бр.15, 11000 Београд

Телефон: 011/635-4745

Факс: 011/635-4949

Сајт: https://drugoos.jtrs.rs

Е-маил: tuzilastvo@drugo.os.jt.rs

3. ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.16, 11000 Београд

Телефон: 011/201-8297

Факс: 011/269-1127

Сајт: https://trece.os.jt.rs

Е-маил: tuzilastvo@trece.os.jt.rs

4. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛАЗАРЕВЦУ

Адреса: Карађорђева бр.19, 11550 Лазаревац

Телефон: 011/812-2729

Факс: 011/812-2729

Сајт: https://laos.jtrs.rs

Е-маил: uprava@la.os.jt.rs

5. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МЛАДЕНОВЦУ

Адреса: Краља Александра Обреновића бр.76, 11400 Младеновац

Телефон: 011/8244-145

Факс: 011/8230-073

Сајт: https://mlos.jtrs.rs

Е-маил: ojtmladenovac@ml.os.jt.rs

6. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

Адреса: Александра Аце Симовића бр.9а, 11500 Обреновац

Телефон: 011/872-2128

Факс: 011/872-2482

Сајт: https://obos.jtrs.rs

Е-маил: ojtobrenovac@gmail.com

7. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

Адреса: Вука Караџића бр.5, 14000 Ваљево

Телефон: 014/295-721

Факс: 014/221-674

Сајт: https://vaos.jtrs.rs

Е-маил: osjtva@open.telekom.rs

8. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МИОНИЦИ

Адреса: Војводе Мишића бр.28, 14242 Мионица

Телефон: 014/3422-233

Факс: 014/3422-233

Сајт: https://mios.jtrs.rs

Е-маил: osjtmio@open.telekom.rs

9. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УБУ

Адреса: Краља Петра I Ослободиоца бр.60а/1, 14210 Уб

Телефон: 014/412-492

Факс: 014/412-493

Сајт: https://ubos.jtrs.rs

Е-маил: osjtub@gmail.com

10. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

Адреса: Војводе Радомира Путника бр.13-15, 26000 Панчево

Телефон: 013/352-609

Факс: 013/352-609

Сајт: https://paos.jtrs.rs

Е-маил: ojtpancevo@pa.os.jt.rs

11. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРШЦУ

Адреса: Жарка Зрењанина бр.38, 26300 Вршац

Телефон: 013/839-878

Факс: 013/839-878

Сајт: https://vsos.jtrs.rs

Е-маил: ojtvrsac@gmail.com

12. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Адреса: Омладинска бр.1, 11300 Смедерево

Телефон: 026/462-2140

Факс: 026/611-832

Сајт: https://sdos.jtrs.rs

Е-маил: otsmederevo@gmai.com

13. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Адреса: Момира Гајића бр.7, 11320 Велика Плана

Телефон: 026/514-050

Факс: 026/513-193

Сајт: https://vpos.jtrs.rs

Е-маил: otvp2014@gmail.com

14. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Адреса: Сутјеска бр.3, 21000 Нови Сад

Телефон: 021/487-6350

Факс: 021/661-1429

Сајт: https://nsos.jtrs.rs

Е-маил: ojtns@eunet.rs

15. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Адреса: Краља Петра I бр.18, 21400 Бачка Паланка

Телефон: 021/752-172

Факс: 021/752-173

Сајт: https://bpos.jtrs.rs

Е-маил: ojtbp@ns.vi.jt.rs

16. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

Адреса: Сенћански пут бр.1, 24000 Суботица

Телефон: 024/558-488

Факс: 024/553-882

Сајт: https://suos.jtrs.rs

Е-маил: ojtsubotica@open.telekom.rs

17. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СЕНТИ

Адреса: Главни Трг бр.2, 24400 Сента

Телефон: 024/811-511

Факс: 024/811-511

Сајт: https://seos.jtrs.rs

Е-маил: ojtsenta@open.telekom.rs

18. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

Адреса: Његошева бр.4, 25000 Сомбор

Телефон: 025/412-558

Факс: 025/421-026

Сајт: https://soos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnojtsombor@sbb.rs

19. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРБАСУ

Адреса: Пали Бораца бр.9ц, 21460 Врбас

Телефон: 021/704-114

Факс: 021/704-114

Сајт: https://vbos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnojtvrbas@open.telekom.rs

20. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

Адреса: Карађорђева бр.25, 15000 Шабац

Телефон: 015/354-614

Факс: 015/354-614

Сајт: https://saos.jtrs.rs

Е-маил: ojtsabac@gmai.com

21. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛОЗНИЦИ

Адреса: Јована Цвијића ББ, 15300 Лозница

Телефон: 015/882-356

Факс: 015/882-356

Сајт: https://loos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnotuz-loznica@open.telekom.rs

22. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

Адреса: Кеј 2 октобра бр.1, 23000 Зрењанин

Телефон: 023/564-251

Факс: 023/560-150

Сајт: https://zros.jtrs.rs

Е-маил: ojtzrracun@ptt,rs

23. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕЧЕЈУ

Адреса: Данила Киша бр.8, 21220 Бечеј

Телефон: 021/691-9265

Факс: 021/691-9265

Сајт: https://bcos.jtrs.rs

Е-маил: ojtbecej@open.telekom.rs

24. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КИКИНДИ

Адреса: Светозара Милетића бр.1, 23300 Кикинда

Телефон: 023/042-6232

Факс: 023/042-2307

Сајт: https://kios.jtrs.rs

Е-маил: tuzilastvokikinda@open.telekom.rs

25. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Адреса: Светог Димитрија бр.39, 22000 Сремска Митровица

Телефон: 022/600-164

Факс: 022/600-165

Сајт: https://smos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnojtsm@ptt.rs

26. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РУМИ

Адреса: Железничка бр.10, 22400 Рума

Телефон: 022/470-148

Факс: 022/470-148

Сајт: https://ruos.jtrs.rs

Е-маил: ojt.ruma@mts.rs

27. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Адреса: Светосавска бр.6, 22300 Стара Пазова

Телефон: 022/312-053

Факс: 022/312-053

Сајт: https://stos.jtrs.rs

Е-маил: ojts.p@open.telekom.rs

28. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Адреса: Трг Војводе Радомира Путника бр.4, 34000 Крагујевац

Телефон: 034/332-440

Факс: 034/332-440

Сајт: https://kgos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnojavtuz.kg@gmail.com

29. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АРАНЂЕЛОВЦУ

Адреса: Књаза Милоша бр.102, 34300 Аранђеловац

Телефон: 034/726-047

Факс: 034/726-047

Сајт: https://aros.jtrs.rs

Е-маил: ojt.arandjelovac@gmail.com

30. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

Адреса: Књегиње Милице бр.84, 35000 Јагодина

Телефон: 035/242-539

Факс: 035/242-539

Сајт: https://jaos.jtrs.rs

Е-маил: ojtjagodina@gmail.com

31. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДЕСПОТОВЦУ

Адреса: Савез Бораца бр.71, 35213 Деспотовац

Телефон: 035/611-018

Факс: 035/611-018

Сајт: https://deos.jtrs.rs

Е-маил: ojtdespotovac@gmail.com

32. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАРАЋИНУ

Адреса: Мајора Мариа бр.1, 35250 Параћин

Телефон: 035/563-332

Факс: 035/563-332

Сајт: https://pnos.jtrs.rs

Е-маил: tuzilastvopn@open.telekom.rs

33. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

Адреса: Косовских Јунака бр.3, 37000 Крушевац

Телефон: 037/413-640

Факс: 037/430-619

Сајт: https://ksos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnotuzks@gmail.com

34. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БРУСУ

Адреса: Мике Ђорђевића ББ, 37220 Брус

Телефон: 037/826-082

Факс: 037/826-081

Сајт: https://bros.jtrs.rs

Е-маил: ojtbrus@open.telekom.rs

35. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРСТЕНИКУ

Адреса: Улица Др Милуновића ББ, 37240 Трстеник

Телефон: 037/706-000

Факс: 037/716-032

Сајт: https://tsos.jtrs.rs

Е-маил: ojttrstenik@gmail.com

36. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

Адреса: Пљакина бр.4, 36000 Краљево

Телефон: 036/321-793

Факс: 036/327-680

Сајт: https://kvos.jtrs.rs

Е-маил: opjtkv@ptt.rs

37. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РАШКИ

Адреса: Ратка Луковића бр.23, 36530 Рашка

Телефон: 036/739-230

Факс: 036/739-230

Сајт: https://raos.jtrs.rs

Е-маил: ojtraska14@gmail.com

38. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

Адреса: Житни Трг 16, 36300 Нови Пазар

Телефон: 020 312 129

Факс: 020 312 129

Сајт: https://np.os.jt.rs

Е-маил: ojtnovipazar@gmail.com

39. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

Адреса: Јована Шербановића бр.4, 12000 Пожаревац

Телефон: 012/531-015

Факс: 012/531-018

Сајт: https://poos.jtrs.rs

Е-маил: ojtpozarevac@gmail.com

40. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Адреса: Житни Трг бр.1, 12220 Велико Градиште

Телефон: 012/661-220

Факс: 012/661-220

Сајт: https://vgos.jtrs.rs

Е-маил: ojtvg@open.telekom.rs

41. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

Адреса: Српских Владара бр.159, 12300 Петровац на Млави

Телефон: 012/326-081

Факс: 012/326-081

Сајт: https://ptos.jtrs.rs

Е-маил: tuzilastvo.petrovac@gmail.com

42. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

Адреса: Цара Душана бр.8/1, 32000 Чачак

Телефон: 032/323-161

Факс: 032/322-243

Сајт: https://caos.jtrs.rs

Е-маил: ojtca@eunet.rs

43. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

Адреса: Кнеза Александра Карађорђевића бр.29, 32300 Горњи Милановац

Телефон: 032/710-673

Факс: 032/710-673

Сајт: https://gmos.jtrs.rs

Е-маил: ojtgm@open.telekom.rs

44. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

Адреса: Наде Матић бр.6, 31000 Ужице

Телефон: 031/514-248

Факс: 031/514-009

Сајт: https://ueos.jtrs.rs

Е-маил: osnovnojt.uzice@gmail.com

45. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖЕГИ

Адреса: Уче Димитријевића бр.6, 31210 Пожега

Телефон: 031/823-026

Факс: 031/811-135

Сајт: https://pzos.jtrs.rs

Е-маил: ojtpozega@open.telekom.rs

46. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРИЈЕПОЉУ

Адреса: Валтерова бб, 31300 Пријепоље

Телефон: 033/712-280

Факс: 033/712-280

Сајт: https://ppos.jtrs.rs

Е-маил: ojtprijep@open.telekom.rs

47. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Адреса: Вождова бр.23, 18000 Ниш

Телефон: 018/504-211

Факс: 018/504-132

Сајт: https://nios.jtrs.rs

Е-маил: uprava@ni.os.jt.rs

48. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АЛЕКСИНЦУ

Адреса: Књаза Милоша бр.50, 18220 Алексинац

Телефон: 018/804-333

Факс: 018/804-333

Сајт: https://alos.jtrs.rs

Е-маил: ojtaleksinac@open.telekom.rs

49. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

Адреса: Трг Стефана Првовенчаног бр.1, 17500 Врање

Телефон: 017/423-834

Факс: 017/423-981

Сајт: https://vros.jtrs.rs

Е-маил: ojtvranje@gmail.com

50. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Адреса: Светосавска бр.1, 17510 Владичин Хан

Телефон: 017/471-414

Факс: 017/471-474

Сајт: https://vhos.jtrs.rs

Е-маил: ojtvlhan@gmail.com

51. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

Адреса: Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар

Телефон: 019/422-131

Факс: 019/422-131

Сајт: https://zaos.jtrs.rs

Е-маил: ojtzajecar@gmai.com

52. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БОРУ

Адреса: Моше Пијаде бр.3, 19210 Бор

Телефон: 030/422-290

Факс: 030/422-290

Сајт: https://boos.jtrs.rs

Е-маил: ojt.bor@open.telekom.rs

53. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

Адреса: Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Телефон: 019/542-139

Факс: 019/543-137

Сајт: https://neos.jtrs.rs

Е-маил: ojt-negotin@hotmail.com

54. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ

Адреса: Косте Стаменковића бр.16, 16000 Лесковац

Телефон: 016/251-792

Факс: 016/251-792

Сајт: https://leos.jtrs.rs

Е-маил: ojtleskovac@open.telekom.rs

55. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕБАНУ

Адреса: Цара Душана бр.118, 16230 Лебане

Телефон: 016/843-042

Факс: 016/843-042

Сајт: https://lbos.jtrs.rs

Е-маил: tuzilastvolebane@gmail.com

56. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

Адреса: 21 Српске Дивизије бр.1, 18400 Прокупље

Телефон: 027/321-703

Факс: 027/327-928

Сајт: https://pkos.jtrs.rs

Е-маил: ojtprokuplje@open.telekom.rs

57. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КУРШУМЛИЈИ

Адреса: Палих Бораца бр.29, 18430 Куршумлија

Телефон: 027/389-016

Факс: 027/381-047

Сајт: https://kuos.jtrs.rs

Е-маил: ojtkursumlija1@gmail.com

58. ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

Адреса: Српских Владара бр.126а, 18300 Пирот

Телефон: 010/341-391

Факс: 010/342-256

Сајт: https://pios.jtrs.rs

Е-маил: osnovnotuzilastvo.pi@open.telekom.rs

1. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

Адреса: Kњегиње Милице бр.86, 35000 Јагодина

Телефон: 1

Факс: 1

Сајт: https://javi.jtrs.rs

Е-маил: vjtjagodina@gmail.com

2. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Адреса: Катанићева бр.15а, 11000 Београд

Телефон: 011/635-2911

Факс: 011/635-2925

Сајт: https://bgvi.jtrs.rs

Е-маил: vjt@bg.vi.jt.rs

3. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

Адреса: Вука Караџића бр.5, 14000 Ваљево

Телефон: 014/291-750

Факс: 014/295-741

Сајт: https://vavi.jtrs.rs

Е-маил: visejtva@open.telekom.rs

4. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

Адреса: Војводе Радомира Путника бр.13-15, 26000 Панчево

Телефон: 013/345-482

Факс: 013/345-482

Сајт: https://pavi.jtrs.rs

Е-маил: vjtpancevo@pa.vi.jt.rs

5. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Адреса: Трг Републике бр.2, 11300 Смедеро

Телефон: 026/621-514

Факс: 026/621-514

Сајт: https://sdvi.jtrs.rs

Е-маил: vtsmedero@gmail.com

6. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

Адреса: Кеј 2 октобра бр.1, 23000 Зрењанин

Телефон: 023/563-684

Факс: 023/562-140

Сајт: https://zrvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtuzilastvo.zr@gmail.com

7. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Адреса: Сутјеска бр.3, 21000 Нови Сад

Телефон: 021/529-433

Факс: 021/661-4949

Сајт: https://nsvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtns@sbb.rs

8. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

Адреса: Сенћански пут бр.1, 24000 Суботица

Телефон: 024/524-449

Факс: 024/526-164

Сајт: https://suvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtsubotica@gmail.com

9. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

Адреса: Његошева бр.4, 25000 Сомбор

Телефон: 025/412-271

Факс: 025/434-370

Сајт: https://sovi.jtrs.rs

Е-маил: visejtsombor@sbb.rs

10. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

Адреса: Господар Јевремова бр.8, 15000 Шабац

Телефон: 015/304-916

Факс: 015/304-915

Сајт: https://savi.jtrs.rs

Е-маил: vjtsabac@open.telekom.rs

11. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Адреса: Светог Димитрија бр.39, 22000 Сремска Митровица

Телефон: 022/600-161

Факс: 022/600-162

Сајт: https://smvi.jtrs.rs

Е-маил: visejtsm@ptt.rs

12. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

Адреса: Трг Косовских Јунака бр.3, 37000 Крушевац

Телефон: 037/427-503

Факс: 037/413-617

Сајт: https://ksvi.jtrs.rs

Е-маил: visetuzks@gmail.com

13. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Адреса: Трг Војводе Радомира Путника бр.4, 34000 Крагујевац

Телефон: 034/334-425

Факс: 034/352-859

Сајт: https://kgvi.jtrs.rs

Е-маил: visejtkg@gmail.com

14. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

Адреса: Карађорђева бр.5, 36000 Краљево

Телефон: 036/314-015

Факс: 036/314-016

Сајт: https://kvvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtkraljevo@gmail.com

15. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

Адреса: Житни Трг бр.: 16, 36300 Нови Пазар

Телефон: 020 313 983

Факс: 020 313 983

Сајт: https://np.vi.jt.rs

Е-маил: uprava@np.vi.jt.rs

16. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

Адреса: Јована Шербановића бр.4, 12000 Пожаревац

Телефон: 012/523-789

Факс: 012/523-790

Сајт: https://povi.jtrs.rs

Е-маил: visetuzilastvopo@gmail.com

17. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

Адреса: Цара Душана бр.6, 32000 Чачак

Телефон: 032/322-269

Факс: 032/322-024

Сајт: https://cavi.jtrs.rs

Е-маил: vjtca@eunet.rs

18. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

Адреса: Наде Матић бр.6, 31000 Ужице

Телефон: 031/513-257

Факс: 031/512-936

Сајт: https://uevi.jtrs.rs

Е-маил: visejt.uzice@gmail.com

19. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Адреса: Вождова бр.23, 18000 Ниш

Телефон: 018/504-175

Факс: 018/527-689

Сајт: https://nivi.jtrs.rs

Е-маил: uprava@ni.vi.jt.rs

20. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

Адреса: Стефана Првовенчаног бр.1, 17500 Врање

Телефон: 017/422-133

Факс: 017/400-622

Сајт: https://vrvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtvranje@gmail.com

21. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

Адреса: Генерала Гамбете ББ, 19000 Зајечар

Телефон: 019/442-180

Факс: 019/442-180

Сајт: https://zavi.jtrs.rs

Е-маил: vjtzajecar@gmai.com

22. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

Адреса: Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Телефон: 019/542-364

Факс: 019/542-364

Сајт: https://nevi.jtrs.rs

Е-маил: visejavtunegotin@open.telekom.rs

23. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ

Адреса: Тана Ђукића бр.13, 16000 Лесковац

Телефон: 016/253-810

Факс: 016/253-810

Сајт: https://levi.jtrs.rs

Е-маил: vjtleskovac@gmail.com

24. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

Адреса: 21 Српске Дивизије бр.1, 18400 Прокупље

Телефон: 027/321-612

Факс: 027/321-612

Сајт: https://pkvi.jtrs.rs

Е-маил: vjtprokuplje2@ptt.rs

25. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

Адреса: Српских Владара бр.126а, 18300 Пирот

Телефон: 010/322-441

Факс: 010/322-441

Сајт: https://pivi.jtrs.rs

Е-маил: uprava@pi.vi.jt.rs

1. АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Адреса: Кнез Михаила бр.2, 34000 Крагујевац

Телефон: 034/305-250

Факс: 034/305-250

Сајт: https://kgap.jtrs.rs

Е-маил: apelacionojtkg@gmail.com

2. АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Адреса: Катанићева бр.15, 11000 Београд

Телефон: 011/635-4894

Факс: 011/635-4950

Сајт: https://bgap.jtrs.rs

Е-маил: kabinet@bg.ap.jt.rs

3. АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Адреса: Сутјеска бр.3, 21000 Нови Сад

Телефон: 021/522-381

Факс: 021/452-715

Сајт: https://nsap.jtrs.rs

Е-маил: apjtns@gmail.com

4. АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Адреса: Војводе Путника ББ, 18000 Ниш

Телефон: 018/506-802

Факс: 018/282-248

Сајт: https://niap.jtrs.rs

Е-маил: uprava@ni.ap.jt.rs