grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Уређење

Организациона структура

(Кликните на слику за увећање)

odeljenje3

Сходно чл.5 тач.4 Олуци о броју заменика јавног тужиоца Државног већа тужилаца, Прво основно јавно тужилаштво чине јавни тужилац и 50 заменика јавног тужиоца. Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Првом основном јавном тужилаштву у Београду за обављање послова из делокруга Тужилаштва систематизовано је 23 радна места за државне службенике и намештенике, са 100 запослених, који су распоређени у

 

  • Управу
  • Писарницу,
  • Рачуноводство,
  • Доставну и техничку службу
  • Дактилобиро
  • Одељење информавионо-комуникационих технологија

Одељења у оквиру тужилаштва

(Кликните на слику за увећање)

odeljenja

У саставу Првог основног јавног тужилаштва у Београду постоји два одељења: Кривично одељење и Одељење привредних преступа. На челу сваког одељења налазе се руководиоци, и то заменик јавног тужиоца Лепосава Вујановић Порубовић као руководилац Кривичног одељења и заменик јавног тужиоца Душица Вујовић Ђурђевић, руководилац Одељења привредних преступа, који врше надзор над радом својих одељења, врше преглед експедиције, воде рачуна о ажурности и дисциплини заменика јавног тужиоца, периодично подносе јавном тужиоцу извештаје о раду својих одељења и прате судску праксу.

 

У оквиру Кривичног одељења од 1.2.2015.године формирано је Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом, које чини осам заменика јавног тужиоца чији је координатор заменик јавног тужиоца Војкан Аџић, а од 25.5.2015.године и Одељење за борбу против насиља у породици које чине пет заменика јавног тужиоца од којих је заменик јавног тужиоца Гордана Радић одређена као контакт особа за праћење и сарадњу са надлежним институцијама. Такође, од 05.05.2016.године формирана је и служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима са циљем унапређења положаја сведока и оштећених у кривичном поступку и омогућавања ефикасног остваривања права на добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка, а ову службу чине два заменика јавног тужиоца, два тужилачка помоћника и један референт.

Саопштења

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

20. новембра 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

У 2017. години, у Првом основном тужилашту нагодбом решено 75 % предмета 1000 споразума о признању кривичног дела, 2000 опортунитета…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду