grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Уређење

Организациона структура

(Кликните на слику за увећање)

odeljenje3

Сходно чл.5 тач.4 Олуци о броју заменика јавног тужиоца Државног већа тужилаца, Прво основно јавно тужилаштво чине јавни тужилац и 52 заменика јавног тужиоца. Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Првом основном јавном тужилаштву у Београду за обављање послова из делокруга Тужилаштва систематизовано је 23 радна места за државне службенике и намештенике, са 100 запослених, који су распоређени у

 

  • Управу
  • Писарницу,
  • Рачуноводство,
  • Доставну и техничку службу
  • Дактилобиро
  • Одељење информавионо-комуникационих технологија

Одељења у оквиру тужилаштва

(Кликните на слику за увећање)

У саставу Првог основног јавног тужилаштва у Београду постоје два одељења: Кривично одељење и Одељење привредних преступа. На челу сваког одељења налазе се руководиоци, и то заменик јавног тужиоца Војкан Аџић као руководилац Кривичног одељења и заменик јавног тужиоца Душица Вујовић Ђурђевић, руководилац Одељења привредних преступа, који врше надзор над радом својих одељења, врше преглед експедиције, воде рачуна о ажурности и дисциплини заменика јавног тужиоца, периодично подносе јавном тужиоцу извештаје о раду својих одељења и прате судску праксу.

 

У оквиру Кривичног одељења, Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом које је формирано 1.2.2015.године, престало је да ради 01.03.2018. године, односно даном почетка примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, као и измена и допуна Кривичног законика, имајући у виду да је за већину кривичних дела из делокруга овог одељења сада надлежно Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду за сузбијање корупције, а истовремено је формирано ново – Привредно одељење које чини 6 заменика јавног тужиоца са координатором одељења Војканом Аџићем, које ће поступати по кривичним пријавама из групе кривичних дела против привреде.

Такође, од 25.5.2015.године, у оквиру Кривичног одељеа, формирано је и Одељење за борбу против насиља у породици које чине пет заменика јавног тужиоца од којих је заменик јавног тужиоца Гордана Радић одређена као контакт особа за праћење и сарадњу са надлежним институцијама. Такође, од 05.05.2016.године формирана је и служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима са циљем унапређења положаја сведока и оштећених у кривичном поступку и омогућавања ефикасног остваривања права на добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка, а ову службу чине два заменика јавног тужиоца, два тужилачка помоћника и један референт.

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду