grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Колектив

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

Љубивоје Ђорђевић

ЗАМЕНИЦИ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

 1. Први заменик јавног тужиоца Снежана Ненезић
 2. Први заменик јавног тужиоца Владимир Пауновић
 3. заменик јавног тужиоца Војкан Аџић (РУКОВОДИЛАЦ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА И КООРДИНАТОР ОДЕЉЕЊА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА СА КОРУПТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ)
 4. заменик јавног тужиоца Сања Ђорђевић
 5. заменик јавног тужиоца Саша Милијановић
 6. заменик јавног тужиоца Александра Минић
 7. заменик јавног тужиоца Татјана Михаиловић
 8. заменик јавног тужиоца Александар Младеновић
 9. заменик јавног тужиоца Гордана Недић Исаиловић
 10. заменик јавног тужиоца Снежана Павловић Пејић
 11. заменик јавног тужиоца Јелена Панчић
 12. заменик јавног тужиоца Софија Радак
 13. заменик јавног тужиоца Ивана Ракочевић
 14. заменик јавног тужиоца Верица Трнинић
 15. заменик јавног тужиоца Лидија Филиповић
 16. заменик јавног тужиоца Драгана Шормаз Динчић
 17. заменик јавног тужиоца Иван Сунарић
 18. заменик јавног тужиоца Милена Димитријевић
 19. заменик јавног тужиоца Жељко Јовановић
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА СА КОРУПТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
 20. заменик јавног тужиоца Милена Божовић
 21. заменик јавног тужиоца Александра Ђенадић
 22. заменик јавног тужиоца Бранка Трифуновић
 23. заменик јавног тужиоца Милена Малетић – породиљско
 24. заменик јавног тужиоца Зона Илиевски
 25. заменик јавног тужиоца Зоран Кнежевић
 26. заменик јавног тужиоца Смиљка Стојановић
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
 27. заменик јавног тужиоца Радић Гордана (КОНТАКТ ОСОБA ОДЕЉЕЊА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ)
 28. заменик јавног тужиоца Славица Јокић Јанковић
 29. заменик јавног тужиоца Оливера Давидовић
 30. заменик јавног тужиоца Мирјана Радовић Равлић
 31. заменик јавног тужиоца Данијела Јокановић
 32. заменик јавног тужиоца Сузана Ристић
 33. заменик јавног тужиоца Гордана Тешић
 34. заменик јавног тужиоца Александар Кајалић
   ОДЕЉЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА
 35. заменик јавног тужоца Душица Вујовић Ђурђевић (РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА)
 36. заменик јавног тужиоц Славица Филиповић
 37. заменик јавног тужиоца Ружица Јосиповић
 38. заменик јавног тужиоца Јасмина Црнишанин
 39. заменик јавног тужиоца Љуца Сањин

 40. заменик јавног тужиоца Ивана Јовановић – од 01.10.2016. године упућена у Више ЈТ
 41. заменик јавног тужиоца Светлана Ненадић  – од 06.04.2016. упућена у ДВТ
 42. заменик јавног тужиоца Лепосава Вујановић Порубовић – од 08.05.2017. упућена у Више ЈТ
 43. заменик јавног тужиоца Владан Живковић – од 08.05.2017. упућен у Више ЈТ
 44. заменик јавног тужиоца Бранислав Илић – од 01.11.2017. упућен у Више ЈТ

 

СЕКРЕТАР ТУЖИЛАШТВА

 1. Владимир Севић

ВИШИ ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ

 1. Марија Николић
 2. Тијана Матаругић
 3. Јована Стојиљковић
 4. Јелена Настасијевић
 5. Маја Грујичић
 6. Нена Милорадовић Бјелица
 7. Никола Арсић
 8. Романа Џигумовић
 9. Бојан Јелић
 10. Данијела Митровић
 11. Ненад Минић
 12. Војкан Илић
 13. Јелена Јовић
 14. Марко Ђурашевић
 15. Јована Дмитровић
 16. Александра Стефановић
 17. Ивана Ивковић
 18. Милован Николић
 19. Дуња Стојадиновић
 20. Јелена Матић
 21. Нина Кијац
 22. Дамир Шрндић
 23. Јелена Пешовић

ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ

 1. Ана Клипа
 2. Зорана Николић
 3. Јелена Јакшић
 4. Ђурђа Радаковић
 5. Александар Доловић
 6. Радица Ђоковић
 7. Татјана Тадић
 8. Ирена Бејић
 9. Тамара Симанић
 10. Јована Костић
 11. Милица Живковић
 12. Марија Ђуришић
 13. Невена Јакшић
 14. Немања Петровић
 15. Ива Игњатић
 16. Милица Сладаковић
 17. Стефан Станковић

САРАДНИЦИ УПУЋЕНИ ИЗ ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ (Истражни центар)

 1. Милена Бошковић
 2. Јелена Динић
 3. Александар Ђорђевић
 4. Драгана Ђорић
 5. Ана Крковић
 6. Снежана Меденица
 7. Тамара Радивојевић
 8. Тамара Томасовић

ТУЖИЛАЧКИ ПРИПРАВНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

 1. Данијела Дукић

РАДНО МЕСТО ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 1. Милош Ћурић

РАДНО МЕСТО ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Слађана Шљукић

ШЕФОВИ ПИСАРНИЦЕ

 1. Ранка Полић
 2. Ангелина Николић

УПИСНИЧАРИ

 1. Александра Спасенов
 2. Соња Терић
 3. Катарина Иконић
 4. Јасмина Новковић
 5. Радмила Петровић
 6. Гордана Вртача
 7. Стојановић Бојана
 8. Слађана Стефановић
 9. Славојка Стојковић
 10. Јелена Влајић
 11. Мирјана Радача
 12. Снежана Јовановић
 13. Драгица Величковић
 14. Љиљана Милентијевић
 15. Сања Ђурић
 16. Јасна Стаменковић
 17. Андријана Живановић
 18. Јадранка Мустафић
 19. Дуња Савић

СТАТИСТИЧАР

 1. Милица Кужић

АРХИВАР

 1. Анђелка Ловчевић

РАДНО МЕСТО ЗА ФИНАСИЈСКА ПОСЛОВАЊА

 1. Сања Ђолевић

ШЕФ ДОСТАВНЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

 1. Миодраг Тодоровић

ЕКСПЕДИТОРИ ПОШТЕ

 1. Весна Маринковић
 2. Данијела Јевтић

ДОСТАВЉАЧИ

 1. Ненад Балаж
 2. Миодраг Петровић
 3. Владимир Живковић

КУРИР

 1. Горан Ранђеловић

ВОЗАЧИ

 1. Бојан Ковачић
 2. Сава Аћимовац

ШЕФ ДАКТИЛОБИРОА

 1. Гордана Петровић

ШЕФ ЗАПИСНИЧАРА

 1. Јелена Крговић

ЗАПИСНИЧАРИ

 1. Мирјана Маринковић
 2. Маријана Стаматовић
 3. Марица Релић
 4. Марина Милосављевић
 5. Драгана Веселиновић
 6. Биљана Голубовић
 7. Гордана Његомировић
 8. Јелена Угочи
 9. Јована Алемпијевић
 10. Ирена Алексић

ДАКТИЛОГРАФИ

 1. Мирјана Милутинов
 2. Гордана Костић
 3. Ана Милетић Ћамиловић
 4. Зорица Перишић
 5. Вера Прентић
 6. Зорица Стевановић
 7. Милена Николић
 8. Наташа Гавриловић
 9. Јелена Тасић
 10. Ивана Додић
 11. Маја Тодоровић
 12. Десанака Рогулић
 13. Маја Ђурђевић
 14. Данијела Стевановић
 15. Данијела Перишић
 16. Ружица Шкарић
 17. Снежана Војиновић
 18. Милица Мазињанин

ДОМАР

 1. Радомир Лечић

ТЕХНИЧАР ЗА ИТ ПОДРШКУ

 1. Владимир Крстић
 2. Бранко Петровић

ВОЛОНТЕРИ

 1. Јелена Равић – са положеним правосудним испитом
 2. Марија Марић
 3. Милица Вукосављевић
 4. Лазар Пухало
 5. Милош Ачанаски
 6. Коста Ненезић
 7. Јелена Мишић
 8. Дејан Стојановић
 9. Никола Алексић
 10. Немања Ђорђевић
 11. Стефан Свилар
 12. Немања Јерковић
 13. Никола Лазић
 14. Стефан Марковић
 15. Маринко Лукић
 16. Александра Марковић
 17. Јована Марковић
 18. Никола Гајић

Саопштења

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

20. новембра 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

У 2017. години, у Првом основном тужилашту нагодбом решено 75 % предмета 1000 споразума о признању кривичног дела, 2000 опортунитета…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду