grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Саопштење за јавност

Дана 01.02.2015. године, уз сагласност Републичког јавног тужилаштва, у Првом основном јавном тужилаштву у Београду почело је са радом  Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом, као прво посебно одељење формирано у оквиру кривичног одељења овог тужилаштва, а које се бави само кривичним делима са коруптивним елементом и кривичним делима против привреде. Наиме, пракса тужилаштва је указала на неопходност специјализације, као и изражену друштвену опасност од вршења кривичних дела са коруптивним елементом, што је препознао и законодавац па је у новембру 2016. године ступио на снагу Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, а чија примена почиње 01.03.2018. године. Овим законом предвиђено је образовање посебних одељења Вишег јавног тужилаштва на подручјима све четири апелације, која ће се бавити сузбијањем корупције. Пошто је у Првом основном јавном тужилаштву у Београду потреба за формирањем посебног одељења уочена и пре доношења наведеног закона, одређена су четири заменика јавног тужиоца за поступање у новоформираном одељењу, а с обзиром на обим и сложеност предмета тај број се  показао као недовољан, па данас у Одељењу за кривична дела са коруптивним елементом поступа осам заменика јавног тужиоца.

Имајући у виду специфичност кривичних дела са коруптивним елементом, поступајући заменици јавног тужиоца пролазе обуке и едукације из области од значаја за њихово поступање, па су тако представници овог одељења узели учешће на семинару о привредном криминалу и одговорности правних лица, семинару о спречавању сукоба интереса и контроли имовине и прихода функционера у организацији Агенције за борбу против корупције, семинару о електронском пословању у државним институцијама, а ово тужилаштво је имало свог представника и на састанку о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Државне ревизорске институције, као и на координационом састанку са темом „Злоупотребе у јавним набавкама и јавна корупција“.

Током 2016. године Одељење је задужено са укупно 1018 нових предмета, у којима је највећи број пријава поднет због кривичних дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359 КЗ, Пореска утаја из члана 229 КЗ, Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ и Злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 КЗ.

За успешно функционисање Одељења за кривична дела са коруптивним елементом од значаја је одлична сарадња и комуникација са Пореском управом, Државном ревизорском институцијом, полицијом, нарочито Управом криминалистичке полиције, Одељењем за сузбијање привредног криминалитета, које уско сарађује са тужилаштвом по откривању ових кривичних дела. Кроз сарадњу са Пореском управом, која је на највишем нивоу и процесуирање кривичних пријава поднетих због кривичног дела Пореска утаја из члана 229 Кривичног законика, реализује се борба против сиве економије, што ће бити један од приоритета овог одељења и у 2017. години.

Пракса тужилаштва за непуне две године колико постоји Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом је показала његов значај, нарочито у контексту лакшег праћења и поступања по кривичним пријавама, ефикасности поступајућих заменика, којој је допринела и њихова едукација и усавршавање, а затим и уједначавање праксе и одлучивања у предметима овог тужилаштва.

 


Лане поднето 16.000 кривичних пријава

У Првом основном тужилаштву у Београду 1.018 пријава за злоупотребу службеног положаја, пореску утају, злоупотребу положаја одговорног лица, злоупотребу овлашћења у привреди

ТОКОМ прошле године Првом основном јавном тужилаштву у Београду поднето је око 16.000 кривичних пријава. Од тога се њих 1.018 односи на злоупотребу службеног положаја, пореску утају, злоупотребу положаја одговорног лица, злоупотребу овлашћења у привреди. Овим пријавама, бави се Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом, које је формирано у фебруару 2015. године уз сагласност Републичког јавног тужилаштва.

Према речима тужиоца Љубивоја Ђорђевића, за успешно функционисање одељења од значаја је одлична сарадња са полицијом, Пореском управом, Државном ревизорском институцијом, а нарочито са Одељењем за сузбијање привредног криминалитета Управе криминалистичке полиције. Кроз сарадњу са Пореском управом реализује се борба против сиве економије, што ће бити један од приоритета и током ове године.

С обзиром на обим и сложеност предмета уместо четири заменика, колико их је било на почетку, сада у овом Одељењу поступа њих осам, који су прошли кроз неопходне обуке и едукације.

Преузето са сајта вечерње НОВОСТИ

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду