grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Саопштење за јавност

Уз сагласност Републичког јавног тужилаштва, 01.06.2015. године, Прво основно јавно тужилаштво у Београду оформило је посебно одељење за борбу против насиља у породици, које поступа само у кривичном предметима против полне слободе и кривичних дела против брака и породице.

Сврха формирања овакве организационе јединица јесте специјализација која има циљ концентрацију одређеног броја заменика који ће радити искључиво на обради предмета формираних за таксативно одређена кривична дела, чиме се значајно утиче на ефикасност и брзо реаговање у предметима у којима је то од пресудног значаја. Приликом формирања посебног одељења у Првом ОЈТ одељење су чинила три заменика, да би се одељењу од 01.10.2015. године, придружила још два заменика.

Након форимирања овог одељења Прво основно јавно тужилаштво успоставило је свакодневне контакте са Градским Центром за социјални рад, Министарством унутрашњих полова, Саветовалиштем против насиља у породици, здравственим институцијама на територији града Београда као и свим институцијама које пружају специјализоване врсте помоћи жртвама насиља у породици, а све ради ефикасниијег, бржег и квалитетнијег поступању у кривичним предметима против полних слобода и кривичним делима протв брака и породице. О том константном контакту говори и околност да су одељења Градског Центар за соцјални рад доставили тужилаштву извештај о породицама са евиденција Одељења Звездара, Одељења Врачар, Одељења Стари Град, Одељења Савски венац, Одељења Палилула, у којима постоји ризично или високо ризично насилничко понашање, што је допринело благовременом поступању Тужилаштва управо у случајевима где се пријављена лица већ налазе на евиденцији Центра као потенцилани извршиоци ових кривичних дела.

Да је јавни тужилац Првог ОЈТ у Београду, Љубивоје Ђорђевић, препознао неопходност формирања посебног одељења за борбу протв насиља у породици говоре и чињенице да је у периоду од 01.01.2015. године до 20.12.2016. године Првом ОЈТ у Београду поднето 998 кривичних пријава за кривично дело Насиље у породици, према 120 лица за које је постојала сумња да су извршили кривично дело Насиље у породици на предлог тужилаштва одређен је притвор, а 189 осумњичених је оптужено, а примера ради у периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године Првом ОЈТ у Београду било је поднето само 293 кривичне пријаве за кривично дело Насиље у породице, према 10 осумњичених лица је на предлог тужилаштва одређен притвор и 64 осумњичених је оптужено. Управо број поднетих кривичних пријава, након формирања посебног одељења, указује да су жртве са више храбрости и жеље пријављивале насиље у породици, те је управо то поверење жртве према тужилаштву, резултирало да се у већини предмета, у којима је извршиоцима одређен притвор, за време трајање притвора према окривљном у првих 30 дана, закључени споразуми о признању кривичног дела, односно уколико окривљени нису желели закључење споразума, у том периоду окривљени су оптуживани. То је за последицу имало да поступци трају знатно краће, а самим тим овако брзим поступањем тужилаштво је омогућило суду да испоштује и једно од начела кривичног поступка суђење у разумном року.

Такође, од почетка рада посебног одељења, а имајуци у виду особеност и осљетвост, кривичног дела насиље у породици, поступајући заменици јавног тужиоца посебног одељења су Првом осноном суду у Београду, након самог пријављивања кривичног дела предлагали да се према окривљеном изрекну хитне мере заштите , те приликом предлагања врсте и мере кривичне санкције предлагали и меру безбедности забрана приблизавања и комуникације са оштећеним.

Желимо и да додамо да је Прво осноно јавно тужилаштву у Београду, једино на територији Републике Србије, имајући у виду деликатност кривичног дела насиље у породици, у циљу превентивног деловања, 28.02.2012. године закључило протокол о сарадњи са Институтом за ментално здравље у Палмотићевој, у Београду. Овим протоколом, одрђено је да се осумњичени према којима се примењује институте одложеног кривичног гоњења за кривчно дело насиље у породици, подвргне психосоцијалној терапији у Институту за ментално здравље у Београду.

Републичко јавно тужилаштво у циљу унапређења положаја сведока и оштећених у кривичном поступку, успоставило Службу за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у свим Вишим јавним тужилаштвима и у Првом основном јавном тужилаштву у Београду. Циљ оснивања Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима је да се у току поступка оштећенима (жртвама) и сведоцима кривичних дела омогужи ефикасно остваривање права на добијање информације и права на приступ услугама подршке, ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка.

Свакодневана комуникација Тужилаштва са Градским центрома за социјални рад, Министарством унутрашњих полова, Саветовалиштем против насиља у породици, здравственим институцијама на територији града Београда као и свим институцијама које пружају специјализоване врсте помоћи, резултирала је организовање у просторијама Првог ОЈТ у Београду, редовних састанака Тужилаштва и наведених институција, којима је присуствовала и представница Министарства правде задужена за имплементацију закона о спречавању насиља у породици, у циљу хитне, благовремене и делотворне заштите и подршке жртвама насиља у породици.

Управо резултати поступања посебног одељења Првог ОЈТ у Београду, говоре о добро успостављеној међусекторској сарадњи свих наведених институција и Тужилаштва, а све у циљу препознавања, откривања и процесуирања лица за које постоји сумња да су извршили кривчна дела против полне слободе и кривична дела против брака и породице.

 


БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: Евиденција „ризичних“ породица

Прво основно тужилаштво у Београду прво је у Србији оформило посебно одељење за борбу против насиља у породици и његовии заменици раде искјучиво на обради ових премета, али се свакодневно труде и да спрече насиље и делују превентивно.

Управо у сврху превенције, како наводе у Тужилаштву, свакодневно комуницирају са Градским центром за социјални рад, Министарством унутрашњих послова, здравственим институцијама, Саветовалиштем против насиља у породици, али и свим другим институцијама које пружа помоћ жртвама.

– Управо сарадња са овим институцијама, довела је до тога да су одељења Градског Центра за социјални рад доставила тужилаштву извештај о породицама са евиденција Одлељења Звездара, Врачар, Стари Град, Савски венац и Палилула, а у којима постоји ризично или високо ризично насилничко понашање.

Управо то допринело је да Тужилаштво благовремено поступа у случајевима где се насилници које неко пријави већ налазе на евиденцији Центра као потенцијали извриоци ових кривичних дела – објашњавају у Првом основном тужилаштву.

Циљ оваквих метода борбе Првог основног тужилаштва против насиља у породици, коју подржавају и Курир акцијом „Стоп насиљу“, али и Министарство правде „Искључи насиље“, јесте препознавање, превенција, али и откривање и процесуирање особа за које се сумња да су извршиле кривична дела против полне слободе и кривична дела против брака и породице.

– У оквиру овог одељења формирали смо и нову службу за информисање оштечени и сведока. По узору на Прво основно тужилаштво, ускоро ће и остала тужилаштва у Србији основати посебна одељења за борбу против насиља у породици. Републичко тужилаштво и Министарство правде дају Првом основном јавном тужилаштву максималну подршку у раду овог одељења. Само системска борба свих органа може да доведе до правих резултата – каже за Курир тужилац Првог основног тужилаштва у Београду, Љубивоје Ђорђевић који верује да ће напори које улажу из године у годину давати све боље резултате.

Према подацима овог тужилаштва, од 1. јануара 2015. до 20. децембра прошле године, поднето је 998 кривичних пријава за кривично дело насиље у породици, што је далеко више од 293 колико је било поднето током 2014 године.

– У циљу превентивног деловања ово Тужилаштво је закључило и протокол о сарадњи са Институтом за ментално здравље у Палмотићевој улици у Београду, како би се осумњичени прека којима је примењен институт опортунитета, подвргао психосоцијалној терапији у Институту за ментално здравље у Београду.

Преузето са сајта Курир

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду