grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

С А О П Ш Т Е Њ Е

1. јуна 2018. године навршило се тачно годину дана од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици. Тим поводом јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Љубивоје Ђорђевић, сумирао је резултате рада посебног одељења за борбу против насиља у породици које је у овом тужилаштву формирано и пре почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, односно у мају 2015. године, које чини осам заменика јавног тужиоца који су специјализовани за ова кривична дела, те је закључио да је закон дао позитивне ефекте јер је остварена мултисекторска сарадња на највишем нивоу између овог Тужилаштва, Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, здравствених установа и других државних органа, а све у циљу што бржег откривања и препознавања насиља, као и пружања заштите и подршке оштећенима, што је утицало и на жртве насиља у породици које сада имају више храбрости да пријаве насиље и да активиније учествују у кривичном поступку јер имају поверења у институције система, што резултира ефикаснијем и бржем откривању ових кривичних дела, као и ефикасном и делотворном поступању свих државних органа ( више о начину рада овог одељења можете сазнати кликом на овај линк ).

У овом периоду израђено је 1593 планова заштите и подршке жртвама насиља на одржаних укупоно 164 састанка група за координацију којима председава заменик јавног тужиоца задужен за општину за коју је формирана подгрупа, а састанцима обавезно присуствују надлежни полицијски службеник и психолог Центра за социјални рад.  Од овог броја је на територији ГО Палилула одржано 42 састанка групе за координацију, док је израђено 630 индивидуалних планова заштите и подршке жртви, на територији ГО Звездара било је 30 састанака и 190 индивидуалнаих планова, на територији ГО Врачар 38 састанака и 423 индивидуална плана, на територији ГО Савски венац 28 састанака и 139 индивидуалних планова и на територији ГО Стари град одржано је 26 састанака групе за координацију и израђено је 206 индивидуалних планова заштите и подршке. За ових годину дана било је 322 пријава за насиље у породици или непосредну опасност од њега сходно Закону о спречавању насиља у породици, од којих је према 322 лица од стране надлежне полицијске станице одређена привремена мера забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој и 162 мере привременог удаљења учиниоца из стана. Прво основно јавно тужилаштво у Београду поднело је надлежном суду 292 предлога за продужење ових мера и то 221 предлог за продужење привремене мере забрана учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој и 134 предлога за продужење привремене мере удаљења учиниоца из стана, а од стране суда одбијен је само један предлог за продужење хитне мере.

Такође, у истом периоду, против 610 лица поднета је кривична пријава за кривично дело Насиље у породици, а према 186 лица одређен је притвор. Оптужено је 111 лица, док је споразум о признању кривичног дела закључен са 104 осумњиченa по којима  је 31 окривљени осуђен на затворски казну, а 73 на условну осуду.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду ће и у наредном периоду наставити да интензивно предузима све мере и радње прописане законом у циљу  спречавања насиља у породици и пружања заштите и подршке жртвама насиља у породици и кажњавања учиниоца, о чему ће јавност благовремено обавештавати и на тај начин доприносити изражавању друштвене осуде овог кривичног дела.


ОВАКО СЕ ДРЖАВА БОРИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦАМА: 162 насилника удаљена из кућа, И ТО НИЈЕ СВЕ!

Тужилац Љубивоје Ђорђевић каже да је сарадња тужилаштва, Центра за социјални рад, МУП и здравствених установа дала одличне резултате

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које је највеће на територији Србије, током прве године примене Закона о спречавању насиља у породици због овог кривичног дела поднело је чак 610 кривичних пријава!

Против 322 особе надлежне полицијске станице одредиле су привремену меру забране приласка и 162 мере удаљења учиниоца породичног насиља из стана, а случајеви насиља у општинама које ово тужилаштво покрива појединачно су разматрани.

Сарадња сектора

Јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду Љубивоје Ђорђевић после прве године примене закључио је да је закон дао позитивне ефекте.

– Остварена је мултисекторска сарадња на највишем нивоу између овог тужилаштва, Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, здравствених установа и других државних органа, а све у циљу што бржег откривања и препознавања насиља, као и пружања заштите и подршке оштећенима. То је утицало и на жртве насиља у породици, које сада имају више храбрости да пријаве насиље и да активније учествују у кривичном поступку јер имају поверења у институције система, што резултира ефикаснијим и бржим откривањем ових кривичних дела, као и ефикасним и делотворним поступањем свих државних органа – објашњава тужилац Ђорђевић.

 

Раде пуном паром
x 111 особа оптужено је за породично насиље
x 104 особе признале су кривицу и склопиле споразум
x 31 затворска казна је изречена
x 73 особе условно су осуђене
x 1.593 плана заштите и подршке жртвама насиља су израђена
x 164 састанка група за координацију одржана су за годину дана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебно одељење

Посебно одељење за борбу против насиља у породици у овом тужилаштву формирано је још у мају 2015, пре почетка примене Закона, и чини га осам заменика јавног тужиоца специјализованих за рад на овим кривичним делима.

– Прво основно јавно тужилаштво у Београду ће и у наредном периоду наставити да интензивно предузима све мере и радње прописане законом ради спречавања насиља у породици и пружања заштите и подршке жртвама насиља у породици и кажњавања учинилаца, о чему ће јавност благовремено обавештавати и на тај начин доприносити изражавању друштвене осуде овог кривичног дела – каже тужилац Љубивоје Ђорђевић.

 

Први пут у Србији
Општине регистровале насилнике

Прво основно јавно тужилаштво је највеће на територији Србије и надлежно је за градске општине Звездару, Врачар, Савски венац, Стари град и Палилулу. Борби против насиља знатно је допринело и то што су први пут формиране листе потенцијалних насилника на свакој општини, на које се посебно обраћа пажња.
– Реч је о људима који нису осуђивани, али потенцијално представљају опасност за породицу јер их је некада неко од чланова пријавио за насиље. Велики је успех то што постоји централна база „насилника“ у свакој општини – објаснио је саговорник Курира.

 

Преузето са сајта Курир

 


Центар Београда пун насиља у породици, наjмање 1.600 жртава

Прво основно jавно тужилаштво у Београду, за првих годину дана примене Закона о спрецавању насиља у породици, израдило jе заjедно са другим надлежним органима скоро 1.600

индивидуалних планова за заштиту жртва од породичног насиља.

БEOГРAД – Наjвеће тужилаштво у земљи надлежно за централне београдске општине – Прво основно jавно тужилаштво у Београду, за првих годину дана примене Закона о спрецавању насиља у породици, израдило jе заjедно са другим надлежним органима скоро 1.600 индивидуалних планова за заштиту жртва од породичног насиља.
Oво тужилаштво jе поступало по чак 322 приjаве за насиље у породици или непосредну опасност од њега, као и више од 600 кривичних приjава за кривично дело насиље у породици.
Преузето са сајта Танјуг

Центар Београда пун насиља у породици

Београд — Централне београдске општине, према оступним информацијама, пуне су насиља у породици.Од почетка године 322 пријаве.

Највеће тужилаштво у земљи надлежно за централне београдске општине – Прво основно јавно тужилаштво у Београду, за првих годину дана примене Закона о спрецавању насиља у породици, израдило је заједно са другим надлежним органима скоро 1.600 индивидуалних планова за заштиту жртва од породичног насиља.

Ово тужилаштво је поступало по чак 322 пријаве за насиље у породици или непосредну опасност од њега, као и више од 600 кривичних пријава за кривично дело насиље у породици.

Подаци овог тужилаштва које је надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула, говоре о високом броју пријава насиља у породици и још већем броју жртава и потенцијалних жртава.

Тањугу је у том тужилаштву речено да, сваку пријаву пре покретања поступка, тужилаштво, у сарадњи са полицијом, Центром за социјални рад и другим органима детаљно провери како би спречило злоупотребе права.

Када утврди да су пријаве поднете из других побуда, као што су неки материјални интереси, освета због ранијих свађа или других разлога, тужилаштво по службеној дужности покреће поступак за лажно пријављивање или ако је дат лажан исказ – за лазно сведочење.

Према подацима Првог основног тужилаштва, за првих годину примене Закона о спречавању насиља у породици, полиција је према 322 лица одредила привремену меру забране учиниоцу да контактира жртву насиља и да јој прилази. У 162 случаја ових пријава, полиција је изрекла и меру привременог удаљења учиниоца из стана.

Тужилаштво је потом поднело суду 292 предлога за продужење хитних мера и то: 221 предлог за продужење привремене мере забрана учиниоцу да контактира жртву насиља и да јој прилази ј и 134 предлога за продужење привремене мере удаљења учиниоца из стана.

Суд је одбио само један предлог за продужење хитне мере, наводи се у информацији која је објављена на сајту тужилаштва. Такође, од 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године против 610 осумњичених насилника поднета је кривична пријава за кривично дело насиље у породици, а према 186 је одређен притвор. За то кривично дело оптужено је 111 лица, док је споразум о признању кривичног дела Прво основно тужилаштво закључило са 104 осумњичена, на основу којим је 31 окривљени осуђен на затворску казну, а 73 на условну осуду.

У складу са Законом о спречавању насиља у породици, групе за координацију државних органа у породици израдиле су укупно 1.593 планова заштите и подршке жртвама насиља.

О предузетим активностима, тужилаштво ће јавност благовремено обавештавати, како би допринело друштвеној осуди породичног насиља.

У Првом основном тужилаштву у Београду посебно одељење за борбу против насиља у породици формирано је још 2015. године у сагласност Републичког јавног тужилаштва, две године пре почетка примене Закона Закона о спрецавању насиља у породици. То одељење сада чини осам заменика јавног тужиоца који су специјализовани за поступање у случајевима породичног насиља.

 

Преузето са сајта b92

 


Најмање 1.600 жртава породичног насиља долази баш из ОВОГ ДЕЛА БЕОГРАДА

nasilje zene

Највеће тужилаштво у земљи надлежно за централне београдске општине – Прво основно јавно тужилаштво у Београду, за првих годину дана примене Закона о спречавању насиља у породици, израдило је заједно са другим надлежним органима скоро 1.600 индивидуалних планова за заштиту жртва од породичног насиља.

Ово тужилаштво је поступало по чак 322 пријаве за насиље у породици или непосредну опасност од њега, као и више од 600 кривичних пријава за кривично дело насиље у породици.

Подаци овог тужилаштва које је надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула, говоре о високом броју пријава насиља у породици и још већем броју жртава и потенцијалних жртава.

Тањугу је у том тужилаштву речено да, сваку пријаву пре покретања поступка, тужилаштво, у сарадњи са полицијом, Центром за социјални рад и другим органима детаљно провери како би спречило злоупотребе права.

Када утврди да су пријаве поднете из других побуда, као што су неки материјални интереси, освета због ранијих свађа или других разлога, тужилаштво по службеној дужности покреће поступак за лажно пријављивање или ако је дат лажан исказ – за лазно сведоцење.

Према подацима Првог основног тужилаштва, за првих годину примене Закона о спречавању насиља у породици, полиција је према 322 лица одредиле привремену меру забране учиниоцу да контактира жртву насиља и да јој прилази.

У 162 случаја ових пријава, полиција је изрекла и меру привременог удаљења учиниоца из стана.

Тужžилаšтво је потом поднело суду 292 предлога за продужење хитних мера и то: 221 предлог за продуžење привремене мере забрана учиниоцу да контактира жžртву насиља и да јој се приближи и 134 предлога за продужžење привремене мере удаљења учиниоца из стана.

Суд је одбио само један предлог за продужžење хитне мере, наводи се у информацији која је објављена на сајту тужилаштва.

Такође, од 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године против 610 осумњичених насилника поднета је кривична пријава за кривично дело насиље у породици, а према 186 је одређен притвор.

За то кривично дело оптужžено је 111 лица, док је споразум о признању кривичног дела Прво основно тужилаштво закључило са 104 осумњичена, на основу којим је 31 окривљени осуђен на затворску казну, а 73 на условну осуду.

У складу са Законом о спречавању насиља у породици, групе за координацију државних органа у породици израдиле су укупно 1.593 планова заšтите и подрšке žртвама насиља.

За територију општине Палилула израђено 630 индивидуалних планова заšтите и подрšке žртви, за Врачар 423 индивидуална плана, за територију Звездаре 190, за Савски венац 139 и за Стари град 206 индивидуалних планова.

Након сумирања резултата рада за годину дана, тужилац Љубовоје Ђорђевић је оценио да је Закон о спречавању насиља у породици дао позитивне ефекте јер је остварена мултисекторска сарадња на највиšем нивоу између његовог туžилаšтва, Центра за социјални рад, Министарства унутраšњих послова, здравствених установа и других дрžавних органа.

Он сматра да је, овај вид сарадње допринео бржем откривању и препознавању насиља, као и пружžању зашšтите и подршšке ошšтећенима, šто је, како каже, утицало и на жžртве насиља у породици које сада имају вишšе храбрости да пријаве насиље и да активиније учествују у кривичном поступку.

Жртве сада имају поверење у институције система, што резултира ефикаснијем и бржžем откривању ових кривичних дела, као и ефикасном и делотворном поступању свих дрžавних органа, оценио је Ђорђевић.

Он је поручио да ће Прво основно јавно тужžилаšтво у Београду и у наредном периоду наставити да интензивно предузима све мере и радње прописане законом у циљу спречавања насиља у породици, пружžања зашšтите и подршšке жžртвама и каžњавања учиниоца.

О предузетим активностима, тужилаштво ће јавност благовремено обавеšтавати, како би допринело друшšтвеној осуди породичног насиља.

У Првом основном тужилаштву у Београду посебно одељење за борбу против насиља у породици формирано је још 2015. године уз сагласност Републичког јавног тужилаштва, две године пре почетка примене Закона Закона о спрецавању насиља у породици.

То одељење сада чини осам заменика јавног туžиоца који су специјализовани за поступање у случајевима породичног насиља.

Преузето са сајта Blic

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду