grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Подношење кривичних пријава

Кривична пријава је обавештење надлежном органу да је учињено кривично дело за које се кривично гоњење предузима по службеној дужности.

Државни и други органи, правна лица и физичка лица(грађани) подносе кривичне пријаве за кривична дела за које се гони по службеној дужности, а о којима су обавештена или сазнају на други начин.(чл. 280 Законика о кривичном поступку)

Када од грађана или из медија дође до сазнања о могућем извршењу кривичног дела, тужилац има овлашћења да, по службеној дужности, формира предмет и тражи да се наводи истраже.

Закон не одређује обавезну садржину кривичне пријаве, али ради предгледности потпуна кривична пријава треба да садржи:

1-Увод – коме се подноси,
2-Подаци о учиниоцу /име презиме, адреса, број телефона, датум рођења и сл /, а кривична пријава може бити поднета и против непознатог учиниоца.
3- Подаци о оштећеном лицу, /име презиме, адреса, број телефона, датум рођења и сл/,
4- Опис кривичног дела :
/када, где, шта, како, чиме, кога, зашто/
5- квалификацију (…чиме је извршио кривично дело…) (којом квалификацијом јавни тужилац није обавезан)
6-Докази(у прилогу доставити све доказе које подносилац поседује)
7- Податке о подносиоцу кривичне пријаве, а кривична пријава може бити и анонимна.

Оквирни образац кривичне пријаве преузети овде.

Кривичне пријаве са прилозима је потребно подносити у најмање два примерка. Пожељно је кривичне пријаве достављати у штампаној форми, а уколико се достављају у рукопису, неопходно је да буду читљиве.

Напомињемо да лажно пријављивање представља кривично дело за које се гони по службеној дужности и прописано је чл. 334 Кривичног законика.

Грађани који одлуче да кривичну пријаву поднесу Тужилаштву, а не Министарству унутрашњих послова Републике Србије, кривичну пријаву могу поднети и усмено на записник, у просторијама Тужилаштва, а информацију које лице ће сачинити записник могу добити на Огласној табли Тужилаштва, на петом спрату Палате правде или електронском поштом.

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду