grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Подношење кривичних пријава

Кривична пријава је обавештење надлежном органу да је учињено кривично дело за које се кривично гоњење предузима по службеној дужности.

Државни и други органи, правна лица и физичка лица(грађани) подносе кривичне пријаве за кривична дела за које се гони по службеној дужности, а о којима су обавештена или сазнају на други начин.(чл. 280 Законика о кривичном поступку)

Када од грађана или из медија дође до сазнања о могућем извршењу кривичног дела, тужилац има овлашћења да, по службеној дужности, формира предмет и тражи да се наводи истраже.

Закон не одређује обавезну садржину кривичне пријаве, али ради предгледности потпуна кривична пријава треба да садржи:

1-Увод – коме се подноси,
2-Подаци о учиниоцу /име презиме, адреса, број телефона, датум рођења и сл /, а кривична пријава може бити поднета и против непознатог учиниоца.
3- Подаци о оштећеном лицу, /име презиме, адреса, број телефона, датум рођења и сл/,
4- Опис кривичног дела :
/када, где, шта, како, чиме, кога, зашто/
5- квалификацију (…чиме је извршио кривично дело…) (којом квалификацијом јавни тужилац није обавезан)
6-Докази(у прилогу доставити све доказе које подносилац поседује)
7- Податке о подносиоцу кривичне пријаве, а кривична пријава може бити и анонимна.

Оквирни образац кривичне пријаве преузети овде.

Кривичне пријаве са прилозима је потребно подносити у најмање два примерка. Пожељно је кривичне пријаве достављати у штампаној форми, а уколико се достављају у рукопису, неопходно је да буду читљиве.

Напомињемо да лажно пријављивање представља кривично дело за које се гони по службеној дужности и прописано је чл. 334 Кривичног законика.

Грађани који одлуче да кривичну пријаву поднесу Тужилаштву, а не Министарству унутрашњих послова Републике Србије, кривичну пријаву могу поднети и усмено на записник, у просторијама Тужилаштва, а информацију које лице ће сачинити записник могу добити на Огласној табли Тужилаштва, на петом спрату Палате правде или електронском поштом.

Саопштења

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

20. новембра 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

У 2017. години, у Првом основном тужилашту нагодбом решено 75 % предмета 1000 споразума о признању кривичног дела, 2000 опортунитета…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду