grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Желим браниоца, ставља ми се на терет кривично дело за које није обавезна одбрана, али не располажем новчаним средствима да га платим?

Чланом 77. Законика о кривичном поступку прописана је одбрана сиромашног, те предвиђено да ће се окривљеном, који према свом имовинском стању не може да плати награду и трошкове браниоца, поставити  на његов захтев бранилац иако не постоје разлози за обавезну одбрану, ако се кривични поступак води за кривично дело за које се може изрећи казна затвора преко три године или ако то налажу разлози правичности. У том случају, трошкови одбране падају на терет буџетских средстава суда. О том захтеву одлучује судија за претходни поступа, председник већа или судија појединац, а браниоца решењем поставља председник суда пред којим се води поступак по редоследу са списка адвоката који доставља надлежна адвокатска комора. Тако постављени бранилац има својство браниоца по службеној дужности.

При оцени да ли је ситуација окривљеног таква да нема средстава да плати браниоца, у обзир се узимају приходи и расходи окривљеног и  висина трошкова одбране који су у изгледу. Окривљени треба да пружи податке о свом имовном стању (имовини и приходима), лицима које издржава и доказе о томе.

Саопштења

22. јануара 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Примена Закона о спречавању насиља у породици   Прво основно јавно тужилаштву у Београду је поред одељења за општи криминал …

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду