grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Желим браниоца, ставља ми се на терет кривично дело за које није обавезна одбрана, али не располажем новчаним средствима да га платим?

Чланом 77. Законика о кривичном поступку прописана је одбрана сиромашног, те предвиђено да ће се окривљеном, који према свом имовинском стању не може да плати награду и трошкове браниоца, поставити  на његов захтев бранилац иако не постоје разлози за обавезну одбрану, ако се кривични поступак води за кривично дело за које се може изрећи казна затвора преко три године или ако то налажу разлози правичности. У том случају, трошкови одбране падају на терет буџетских средстава суда. О том захтеву одлучује судија за претходни поступа, председник већа или судија појединац, а браниоца решењем поставља председник суда пред којим се води поступак по редоследу са списка адвоката који доставља надлежна адвокатска комора. Тако постављени бранилац има својство браниоца по службеној дужности.

При оцени да ли је ситуација окривљеног таква да нема средстава да плати браниоца, у обзир се узимају приходи и расходи окривљеног и  висина трошкова одбране који су у изгледу. Окривљени треба да пружи податке о свом имовном стању (имовини и приходима), лицима које издржава и доказе о томе.

Саопштења

12. септембра 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Лажно пријављивање и лажно сведочење код насиља у породици   Одељење за борбу против насиља у породици, које је у…

29. августа 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе              У Првом основном јавном тужилаштву у Београду у оквиру кривичног одељења…

7. августа 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

1. јуна 2018. године навршило се тачно годину дана од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици. Тим поводом…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду