grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Да ли сам дужан да сведочим у кривичном поступку који се води против мог сина?

Према члану 94. Законика о кривичном поступку од дужности сведочења ослобођено је: лице са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници живота; сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог  степена  закључно; усвојеник и усвојитељ окривљеног. Такође, малолетно лице које, обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати  као сведок, осим ако то сам окривљени захтева. Орган поступка је дужан да наведена лица упозори да не морају да сведоче.    Лица побројана у наведеном  члану имају привилегију да сама одлуче да ли ће у кривичном поступку дати исказ.

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду