grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Да ли сам дужан да сведочим у кривичном поступку који се води против мог сина?

Према члану 94. Законика о кривичном поступку од дужности сведочења ослобођено је: лице са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници живота; сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог  степена  закључно; усвојеник и усвојитељ окривљеног. Такође, малолетно лице које, обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати  као сведок, осим ако то сам окривљени захтева. Орган поступка је дужан да наведена лица упозори да не морају да сведоче.    Лица побројана у наведеном  члану имају привилегију да сама одлуче да ли ће у кривичном поступку дати исказ.

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду