grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Да ли сам дужан да сведочим у кривичном поступку који се води против мог сина?

Према члану 94. Законика о кривичном поступку од дужности сведочења ослобођено је: лице са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници живота; сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог  степена  закључно; усвојеник и усвојитељ окривљеног. Такође, малолетно лице које, обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати  као сведок, осим ако то сам окривљени захтева. Орган поступка је дужан да наведена лица упозори да не морају да сведоче.    Лица побројана у наведеном  члану имају привилегију да сама одлуче да ли ће у кривичном поступку дати исказ.

Саопштења

12. септембра 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Лажно пријављивање и лажно сведочење код насиља у породици   Одељење за борбу против насиља у породици, које је у…

29. августа 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе              У Првом основном јавном тужилаштву у Београду у оквиру кривичног одељења…

7. августа 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

1. јуна 2018. године навршило се тачно годину дана од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици. Тим поводом…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду