grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Да ли сам дужан да сведочим у кривичном поступку који се води против мог сина?

Према члану 94. Законика о кривичном поступку од дужности сведочења ослобођено је: лице са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници живота; сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог  степена  закључно; усвојеник и усвојитељ окривљеног. Такође, малолетно лице које, обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати  као сведок, осим ако то сам окривљени захтева. Орган поступка је дужан да наведена лица упозори да не морају да сведоче.    Лица побројана у наведеном  члану имају привилегију да сама одлуче да ли ће у кривичном поступку дати исказ.

Саопштења

22. јануара 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Примена Закона о спречавању насиља у породици   Прво основно јавно тужилаштву у Београду је поред одељења за општи криминал …

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду