grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Саопштења

Важна информација

Првом основном јавном тужилаштву у Београду дана 29.10.2014. године, Комисија за хартије од вредности Републике Србије, поднела је кривичну пријаву против Мирослава Бојчића и Маје Бојчић, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело Уцена у покушају.

Наиме, из кривичне пријаве произлазе основи сумње да су пријављени Мирослав Бојчић и Маја Бојчић, у намери да себи прибаве противправну имовинску корист, покушали да упућивањем претњи, да ће против одговорних лица Ваљаонице бакра А.Д. Севојно и њених посредних већинских власника, страних инвестиционих фондова, односно одговорних лица у тим правним лицима открити податке у вези наводне повреде прописа одредби Законом о предузимању акционарских друштва, Закона о привредним друштвима и Кривичног закона, да ће поднети кривичну пријаву и пријаву за привредне преступе и о томе посредством медија обавестити јавност, а што би шкодило части и угледу ових друштва и нанело штету како наведеним друштвима тако и њиховим акционарима, односно потенцијалним инвеститорима и на тај начин покушали да их принуде да откупе противправне акције Ваљаонице бакра АД Севојно у њиховом власништву и исплате им износ од 9.058,00 динара по акцији.

Поступајући по наведеној кривичној пријави, Прво основно јавно тужилаштво у Београду, захтев за прикупљање потребних обавештења доставило Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Дирекцији полиције, Полицијској управи за град Београд, како би се проверили наводи кривичне пријаве, те обавили разговор како са пријављеним лицима, тако и са законским заступницима и пуномоћницима правних лица, односно прикупили докази, ради даљег поступања тужилаштва.

Новац тужилаштва за болнице и поплављене

Прво основно тужилаштво у Београду донирало је у хуманитарне сврхе више од пет милиона евра добијених од починилаца лакших кривичних дела

klinicki-centar

Више од пет милиона евра прикупљено је и донирано у хуманитарне сврхе, одлагањем кривичног гоњења, јер су осумњичени, против којих је поднета кривична пријава у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, прихватили обавезу да уплате одређене новчане износе у корист хуманитарних организација, фонда или јавне установе. Овој суми треба придодати и новац који је током 2014. године прибављен на основу наредби о одлагању кривичног гоњења донетих у Другом и Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, која су почела са радом у јануару 2014. године.

Према неким проценама, до сада је на овај начин у читавој Србији инкасирано 8,5 милиона евра.

Јавна тужилаштва су до 1. јула 2014. године на основу Законика о кривичном поступку имала могућност да сама процене коме ће бити уплаћен одређени новчани износ на овај начин. Изменама ЗКП-а од јула, предвиђено је формирање комисије која ће одлучивати о томе коме ће бити додељена новчана средства. То је у надлежности министра правде.

Од маја 2014. године, новац прикупљен одлагањем кривичног гоњења уплаћује се искључиво на рачун Владе Републике Србије отвореном за помоћ становништву угроженом у поплавама и од тада до данас уплаћено је око 30.000 евра. Рачун је отворен на препоруку Републичког јавног тужилаштва и Министарства правде, тако да од тада до данас сва јавна тужилаштва користе искључиво тај рачун. Свака од ових институција доставила нам је на захтев „Политике” извештај о томе како је овај новац потрошен, што је и била обавеза предвиђена протоколима о сарадњи”, каже за „Политику” Љубивоје Ђорђевић, вршилац функције јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду.

Начело опортунитета, које суштински представља условно одлагање кривичног гоњења док осумњичени не испуни једну или више обавеза прописаних законом које му тужилац налаже, у кривично законодавство уведено је 2001. године, али је до 2010. године примењен у свега неколико стотина случајева.

Од 2010. године Прво основно јавно тужилаштво у Београду одложило је кривично гоњење према око 16.000 осумњичених. Они који су испунили договор о опортунитету не пролазе кроз казнену евиденцију, за разлику од оних са којима је закључен у јавности доста помињани споразум о признању кривичног дела, који за последицу има осуђујућу пресуду.

„За лакша кривична дела минимум је 40.000 динара, а за тежа 80.000 динара. Изменама закона је предвиђено формирање комисије Владе РС која ће одлучивати у случајевима када неко аплицира за донацију.

– Доскора, свако јавно тужилаштво је могло да закључи протокол, а ми смо у Првом основном јавном тужилаштву у Београду размотрили захтеве и изабрали поменуте институције”, каже тужилац Ђорђевић.

Он наводи да је критеријум био хуманитарни карактер донација и да су у Првом основном јавном тужилаштву у Београду сматрали да је најнеопходније да се помогне дечијим болницама и породилиштима због стања у каквом су били.

„Сматрам да су сви подаци доступни јавности, јер у тужилаштву постоје извештаји о утрошеном новцу у хуманитарне сврхе, а што може и да се провери у институцијама са којима смо закључили протоколе о сарадњи”, наводи наш саговорник.

Друго основно јавно тужилаштво у Београду је од 1. јануара, откада је основано, закључило протоколе о уплати новца на текуће рачуне Ургентне кардиологије Ургентног центра Клиничког центра Србије, Удружења дистрофичара, као и са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине.

„У предметима у којима су испуњени законски услови, сваки заменик јавног тужиоца у зависности од врсте и тежине кривичног дела и личности учиниоца процењује висину новчаног износа, као и установу у чију корист ће бити уплаћен новчани износ, а осумњичени новац уплаћују директно на текуће рачуне поменутих установа. Од 19. маја ове године свим осумњиченима се налаже да уплаћују новац искључиво на рачун Владе Републике Србије, а у циљу отклањања последица поплава”, речено је за „Политику” у Другом основном јавном тужилаштву у Београду.

Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које је као и Друго, основано 1. јануара 2014. године, није закључивало посебне протоколе, већ је наставило сарадњу са Секретаријатом са здравство на основу протокола које је закључило Прво основно јавно тужилаштво у Београду, а од 19. маја ове године сав новац се уплаћују на рачун Владе Републике Србије отвореном за помоћ поплављеном становништву.

————————————————————-

Ургентном центру – милион и по евра

На основу одлука о одлагању кривичног гоњења донетих у Првом основном јавном тужилаштву у Београду осумњичени су од 1. јануара 2010. године до данас уплатили више од пет милиона евра. Градском Секретаријату за здравство уплаћено је 3.400.000 евра,  70.000 евра уплаћено је у оквиру акције Фонда Б 92, „Битка за бебе” и „Битка за породилишта”, Удружењу за помоћ особама са Дауновим синдромом у Србији донирано је око 35.000 евра, а Ургентном центру око 1.500.000 евра.Антрфиле2

————————————————————-

Ко може да склопи нагодбу

Опортунитет се примењује, поред осталог, код кривичних дела везаних за угрожавање јавног саобраћаја, где учиниоци нису били под утицајем алкохола, нити је било проласка на црвено светло, где је дошло до лакших повреда, код неовлашћене потрошње електричне енергије, код недавања издржавања, грађења без грађевинске дозволе, пореске утаје, неовлашћеног држања марихуане за сопствену употребу и слично. Уплате су од 30.000 динара па до више милиона динара.

На овај начин, као и применом института споразума о признању кривичног дела решава се 30 до 40 одсто свих предмета, судови се растерећују, и уједно се смањују трошкови кривичног поступка.

У Сједињеним Америчким Државама на овај начин решава се 90 одсто предмета.

Овај садржај је преузет са сајта „Политика“.

Важна информација

Првом основном јавном тужилаштву дана 09.02.2012.године, поднета је кривична  пријава против Снежане Зековић због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 1. Кривичног законика. У кривичној пријави је навео да је Снежана Зековић током 2011.године издавала појединачне дозволе за Русију узимајући 100 евра по дозволи, па је тако један од превозника у јануару месецу 2011.године преко пријављене добио 160 појединачних дозвола за Русију, иако на њих није имао право јер није поседовао ТИР  карнет који је обавезен приликом транспорт робе за Русију, а ТИР карнет издаје Министарство за инфраструктуру и енергетику, где је приликом подношења захтева потребно и поседовање гаранције у висини од 8000 америчких долара што према наводима кривичне пријаве јасно указује на повезаност одређених превозника са одговорним лицима у Министарству (С. Зековић) приликом расподеле дозвола.У кривичној пријави се наводи да је пријављена Снежана Зековић тиме само са једним аутопревозником прибавила себи противправну имовинску корист од око 1.400.000 динара, колико на „црном тржишту износи вредност наведених дозвола, чиме је извршила кривично дело Злоупотреба службеног положаја.

Важна информација

Заменик јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду саслушао је дана 13.06.2014. године Драгану Косић, начелницу за опојне дроге и прекурсоре Министарства здравља Републике Србије, због постојања оправдане сумње да је злоупотребила свој службени положај.

Драгана Косић се сумњичи да је као начелница Одељења за опојне дроге злоупотребила свој службени положај тако што је инспекторима за опојне дроге и прекурсоре Министарства здравља Душану Илићу и Светомиру Вуковићу наложила да, супротно одредбама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, не састави записник о оваквом налазу стања ствари у Привредном друштву „Геленика“ и да због овако утврђеног пропуста не поднесу пријаву, иако су били у обавези да то учине, јер су извршеним инспекцијским надзором утврдили пропуст у извозу ових супстанци које су извезене без неопходних дозвола Министарства здравља и на тај начин омогућила Привредном друштву „Галеника“ да избегне одговорност за учињени привредни преступ, које је због таквог поступања осумњичене избегло санкцију по члану 108. став 1. тачка 1. у вези члана 46. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама приликом привременог извоза 7 кг опојне дроге „диазепам“.Инспекцијским надзором Привредног друштва „Галеника“ је утврђено да је то друштво дана 14.05.2010. године, извршило извоз 7 кг психоактивне контролисане супстанце „диазепам“ под лажним именом и без неопходне дозволе Министарства здравља. Такође је контролом утврђено и знатно неслагање стања ове супстанце на лагеру са стањем у књиговодственој агенцији и то у количини од 160,525 кг. Поред Драгане Косић криивчна пријава је поднета и против Драгана Михаиловића, самосталног царинског инспектора, распоређеног на радном месту за контролу царинско-робне документације и царињење робе, који се такође терети да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 1. Кривичног законика, тако што је дана 14.05.2010. године приликом контроле документације достављене од стране овлашћеног шпедитера, а у вези извоза наведених психоактивних супстанци Привредног друштва „Галеника“ омогућио тај извоз у количини од 7 кг контролисане психоактивне супстанце „диазепам“, без неопходне извозне дозволе за коју је знао да мора постојати приликом промета ових материја.

Важна информација

Поводом догађај од 20.04.2014. године, када је у Бео зоо врту од стране вука нападнута двогодишња девојчица, Прво основно јавно тужилаштво је одмах по догађају, покренуло кривични поступак. Поступак је покренут саслушањем директора врта Вукосава Бојовића и волонтерке Олгице Марковић која је наведеног дана шетала вука, а против којих лица је и, иначе, поднета кривична пријава за кривично дело Изазивање опште опасности из члана 278 Кривичног законика. Снимак надзорне камере које су забележиле догађај достављен је од стране Радника Бео зоо врта.

Тужиоци насилнике у породици шаљу на лечење у Палмотићеву

Тужиоци насилнике у породици шаљу на лечење у Палмотићеву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду закључило је Протокол са Институтом за ментално здравље, у којем ће осумњичени за насиље у породици бити подвргнути психосоцијалној терапији, сазнаје Пресс.

Како наводе у овом тужилаштву најчешћи узроци насиља у породици су зависност од алкохола или поремећени психосоцијални односи.

Јавни тужилац ће, разматрајући сваки случај појединачно, након пријема кривичне пријаве, проценити да ли је целисходно да предузима гоњење према учиниоцу кривичног дела и покреће судски механизам са неизвесним исходом, или је довољно да га одмах упути на лечење и тиме отклони узроке који су довели до насиља у породици. Тужилац ће на терапију упућивати осумњичене за кривично дело насиље у породици и осталих кривичних дела за које тим лекара сматра да узрок извршења кривичног дела лежи у поремећеном психосоцијалном стању осумњиченог и да је оправдано да се према том лицу примени ова мера.

У тужилаштву истичу да су чланови породице у највећем броју случајева више заинтересовани за лечење насилника, него за његов кривични прогон.

Како је Пресс већ писао, Прво основно јавно тужилаштво у Београду потписало је и Протокол о сарадњи са Специјалном болницом за болести зависности у којој ће се учиниоци кривичних дела одвикавати од алкохола или опојних дрога.

Тужилац ће на лечење упућивати лица уколико је пријава поднета за кривично дело.

Недозвољено држање опојних дрога и то за поседовање марихуане за сопствене потребе у количини само до пет грама, као и за друга лакша кривична дела која су осумњичени извршили под дејством алкохола.

У циљу институционализације примене одлагања кривичног гоњења, Прво основно тужилаштво у Београду је закључило и Протокол о сарадњи са Градом Београдом, којим се реализује мера – плаћање новчаног износа у хуманитарне сврхе, који иде на рачун Секретаријата за здравство. До сада је, како кажу у тужилаштву, уплаћено око 150 милиона динара.

Ово тужилаштво примењује и меру обављања друштвено-корисног или хуманитарног рада, а у ове сврхе закључило је протоколе са комуналним предузећима „Зеленило Београд“ и „Градска чистоћа“.

У тужилаштву напомињу да се ове мере могу применити једино за лакша дела, само једном и само за неосуђивана лица.

Тужилац овакве одлуке може да донесе искључиво уз пристанак учиниоца кривичног дела, а у одређеним случајевима и уз сагласност оштећеног.

Одлагање кривичног гоњења базирано је, иначе, на препорукама Савета Европе и савременог кривичноправног концепта. Овај институт значајан је за учиниоца кривичног дела, обзиром да неће бити уписан у казнену евиденцију, као и за правосудни систем и друштво у целини у борби против породичног насиља, алкохолизма и наркоманије. Приликом закључења ових протокола јавни тужилац је наишао на изузетно разумевање проблема и подршку код руководства институција са којима су ови протоколи закључени, закључују наши саговорници из тужилаштва.

антрфиле

На подручју Београда у 2009. години, у пет ранијих општинских јавних тужилаштава, применом института одлагања кривичног гоњења, решено је 250 предмета. Након реформе правосуђа, у Првом основном јавном тужилаштву у 2010. овај број је повећан на 586 предмета, а у 2011. години на чак 1602 предмета.

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

O: 1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према...

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду