grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Јавне набавке

Opis

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Конкурсна документација за набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Одговори на питања заинтересованих лица у вези са јавном набавком мале вредности Канцеларијски материјал обликован по партијама, за Партију бр.1-Канцеларијски потрошни материјал, ЈН 1/2016

Канцеларијски материјал

Документа: 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Достава одговора комисије 3.1. Обавештење комисије 3.2. Партија 2 3.3. Обавештење о продужењу рока 4. Обавештење о закљученом уговору - партија 1 5. Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Јавна набавка рачунарске и техничке опреме

Документа: 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Питање и одговор 3.1. Питање и одговор 3.2. Питање и одговор 3.3. Питање и одговор 3.4. Питање и одговор 4. Достава одговора комисије 4.1. Обавештење комисије 4.2. Техничка спецификација 4.3. Обавештење о продужењу рока 5.1 Обавештење о закљученом уговору -...

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

O: 1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према...

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду