grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Архиве: Јавне набавке

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Конкурсна документација за набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Одговори на питања заинтересованих лица у вези са јавном набавком мале вредности Канцеларијски материјал обликован по партијама, за Партију бр.1-Канцеларијски потрошни материјал, ЈН 1/2016

Канцеларијски материјал

Документа: 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Достава одговора комисије 3.1. Обавештење комисије 3.2. Партија 2 3.3. Обавештење о продужењу рока 4. Обавештење о закљученом уговору - партија 1 5. Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Јавна набавка рачунарске и техничке опреме

Документа: 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Питање и одговор 3.1. Питање и одговор 3.2. Питање и одговор 3.3. Питање и одговор 3.4. Питање и одговор 4. Достава одговора комисије 4.1. Обавештење комисије 4.2. Техничка спецификација 4.3. Обавештење о продужењу рока 5.1 Обавештење о закљученом уговору -...

12

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: Да ли ми је неопходан адвокат у поступку који се против мене води?

O: Законик о кривичном поступку у члану 74 прописује ситуације у којима окривљени мора имати браниоца и то су: 1) ако је нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно брани - од првог саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка; 2) ако се поступак води због кривичног дела за...

Јавни конкурси

Прво јавно тужилаштво тренутно нема објављених јавних конкурса.

Контакт

Информације: 011/ 635-4437

e-mail: tuzilastvo@prvo.os.jt.rs

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 104

©2015 - 2017 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду