grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Историјат

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда и то Врачар, Стари град, Савски Венац, Звездара, Палилула, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Раковица и Земун, па Прво основно јавно тужилаштво са својих осамдесет и два Заменика јавног тужиоца и три стотине запослених, на челу са Јавним тужиоцем Љубивојем Ђорђевићем постаје највеће тужилаштво на Балкану са надлежношћу на територији са више од милион и петсто хиљада становника. Уз такав епитет иде и велика одговорност која се огледа у око 140.000 кривичних предмета које је тужилаштво наследило и примило у рад, а успешна организација рада и добар резултат најбоље се види у чињеници да је до Децембра месеца 2013. године мериторно решено око 95.000 предмета.

У наведеном периоду Прво основно јавно тужилаштво имало је 2 прва заменика јавног тужиоца и 5 руководиоца кривичних одељења, као и једног руководиоца Одељења за привредне преступе. Чести колегијуми јавног тужиоца и руководилаца довели су до уједначавања праксе и усвајања модерних кривично – правних тенденција, те је Прво основно јавно тужилаштво развило широку праксу одлагања кривичног гоњења кроз институт опортунитета, закључени су протоколи са Јавним комуналним предузећима „Градска Чистоћа“ и „Зеленило Београд“ у којима су осумњичена лица обављала друштвено – користан рад који им је ово тужилаштво налагало, те протоколи са Институтом за ментално здравље у циљу подвргавања осумњичених лица психосоцијалном третману ради отклањања узрока насилничког понашања и са Специјалном болницом за болести зависности ради подвргавања осумњичених лица терапији одвикавања од алкохола и опојних дрога, а значајна средства су по основу плаћања новчаног износа у хуманитарне сврхе уплаћена здравственим установа на територији Града Београда, те Влади Републике Србије на име помоћи поплавама угроженим подручјима. Кроз рационализацију кривичног поступка и друштвено-одговорно понашање тужилаштво је у великој мери увело и праксу закључивања Споразума о признању кривичног дела која је имала за последицу драстично смањење дужине трајања кривичних поступака и велики ефекат по питању процесне економије.

 

По садашњој организацији Прво основно јавно тужилаштво надлежно је за пет централних градских општина Града Београда и то Врачар, Савски венац, Стари град, Звездара и Палилула, али се са својих педесетдва Заменика јавног тужиоца са несмањеном успешношћу носи са свим изазовима који дефинишу борбу против криминала у 21. веку.

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду