grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Историјат

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда и то Врачар, Стари град, Савски Венац, Звездара, Палилула, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Раковица и Земун, па Прво основно јавно тужилаштво са својих осамдесет и два Заменика јавног тужиоца и три стотине запослених, на челу са Јавним тужиоцем Љубивојем Ђорђевићем постаје највеће тужилаштво на Балкану са надлежношћу на територији са више од милион и петсто хиљада становника. Уз такав епитет иде и велика одговорност која се огледа у око 140.000 кривичних предмета које је тужилаштво наследило и примило у рад, а успешна организација рада и добар резултат најбоље се види у чињеници да је до Децембра месеца 2013. године мериторно решено око 95.000 предмета.

У наведеном периоду Прво основно јавно тужилаштво имало је 2 прва заменика јавног тужиоца и 5 руководиоца кривичних одељења, као и једног руководиоца Одељења за привредне преступе. Чести колегијуми јавног тужиоца и руководилаца довели су до уједначавања праксе и усвајања модерних кривично – правних тенденција, те је Прво основно јавно тужилаштво развило широку праксу одлагања кривичног гоњења кроз институт опортунитета, закључени су протоколи са Јавним комуналним предузећима „Градска Чистоћа“ и „Зеленило Београд“ у којима су осумњичена лица обављала друштвено – користан рад који им је ово тужилаштво налагало, те протоколи са Институтом за ментално здравље у циљу подвргавања осумњичених лица психосоцијалном третману ради отклањања узрока насилничког понашања и са Специјалном болницом за болести зависности ради подвргавања осумњичених лица терапији одвикавања од алкохола и опојних дрога, а значајна средства су по основу плаћања новчаног износа у хуманитарне сврхе уплаћена здравственим установа на територији Града Београда, те Влади Републике Србије на име помоћи поплавама угроженим подручјима. Кроз рационализацију кривичног поступка и друштвено-одговорно понашање тужилаштво је у великој мери увело и праксу закључивања Споразума о признању кривичног дела која је имала за последицу драстично смањење дужине трајања кривичних поступака и велики ефекат по питању процесне економије.

 

По садашњој организацији Прво основно јавно тужилаштво надлежно је за пет централних градских општина Града Београда и то Врачар, Савски венац, Стари град, Звездара и Палилула, али се са својих педесет Заменика јавног тужиоца са несмањеном успешношћу носи са свим изазовима који дефинишу борбу против криминала у 21. веку.

Саопштења

29. децембра 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАНА 29.12.2017. ГОДИНЕ ШАЛТЕР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИСАРНИЦА ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ РАДИЋЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.   3.,4….

1. децембра 2017.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београд је дана 01.12.2017. године, након спроведених доказних радњи поднело Првом основном суду у Београду…

20. новембра 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

У 2017. години, у Првом основном тужилашту нагодбом решено 75 % предмета 1000 споразума о признању кривичног дела, 2000 опортунитета…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду