grb

Republika Srbija

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Nepravda bilo gde je pretnja pravdi svugde - ​Martin Luter King Mlađi

Saopštenja

9. novembra 2018.

S A O P Š T E NJ E

Zločin iz mržnje uveden je u krivično zakonodavstvo Republike Srbije Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika od 24.12.2012. godine,…

O tužilaštvu

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ima višedecenijski kontinuitet, ali se njegovo formiranje pod tim nazivom vezuje za Januar mesec 2010. godine i novu teritorijalnu organizaciju pravosudnih organa. U njegovu mesnu nadležnost ulazi do tada pet opštinskih tužilaštava koja su teritorijalno obuhvatala deset gradskih opština Grada Beograda...

Pitanja i odgovori

switch
P: U vezi Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 01. juna 2017. godine.

O: 1.Šta je nasilje u porodici u smislu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici? -Nasilje u porodici u smislu ovog Zakona jeste akt fizičkog, seksualnog, fizičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ( supruga, vanbračna supruga,...

©2015 - 2018 Sva prava zadržava Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu