grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Саопштење за јавност

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду, уз сагласност Републичког јавног тужилаштва, дана 01. јуна 2015. године оформљено је Посебно Одељење за борбу против насиља у породици које поступа само у кривичним предметима против полне слободе и кривичних дела против брака и породице. Одељење је формирано ради специјализације заменика јавног тужиоца који  раде искључиво на обради предмета формираних за таксативно одређена кривична дела чиме је остварено  ефикасније и брже реаговање у предметима  у којима је то од пресудног значаја, а што показују разултати овог одељења.

Као што вам је познато дана 01.06.2017. године ступа на снагу Закон о спречавању насиља у породици.

Циљ Закона о спречавању насиља у породици јесте да се на општи и јединствени начин уреди поступање надлежних државних органа и установа и тиме омогући делотворно спречавање насиља у породици и омогући  хитна, благовремена и делотворна заштита и подршка жртвама насиља у породици. Законом о спречавању насиља у породици по први пут је уређен облик и начин међусобне сарадње државних органа и других организација, установа, како би се овако уређеним системом обезбедило ефикасно и делотворно поступање институција у циљу спречавања насиља у породици и пружању заштите и помоћи жртвама породичног насиља.  Чланови Групе за координацију и сарадњу чине представници основних јавних тужилаштва и полицијских управа који су завршили специјализовану обуку као и представници центара за социјални рад и то са подручја за које се образују групе за координацију и сарадњу, односно са подручја општине у којима се налази средиште ових институција. Спречавање насиља у породици састоји се од скупа мера којима се открива да ли прети непосредна опасност од насиља у породици и скупа мера које се примењују када је непосредна опасност откривена.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду спремно дочекује ступање на снагу Закона о спречавању насиља у породици, те је тако јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Љубивоје Ђорђевић, посебну пажњу  поклонио организацији  рада  Првог ОЈТ у Београду, односно Посебног одељења које поступа у предметима против полних слобода и кривичних дела против брака и породице, имајући у виду велики значај сузбијања насиља у породици као и одговорност државе за спречавање овог друштвено опасног феномена,  тако што је ово одељење добило посебне просторије у којим ће се одражавати састанци групе за координацију и сарадњу, уз информациону подршку и подршку осталих запослених, те током маја месеца омогућио организовање „пилот програма Закона о спречавању насиља у породици“ а ради будуће ефикасније и делотворније примене Закона о спречавању насиља у породици.

Подсећања ради, Прво основно јавно тужилаштво у Београду је  једино основно јавно тужилаштво на територији Републике Србије у коме је Републичко јавно тужилаштво у Београду, у циљу унапређења положаја сведока и оштећених у кривичном поступку, успоставило Службу за информисање и подршку оштећеним и сведоцима, која Служба има за циљ да се у току поступка оштећенима (жртвама и сведоцима) кривичног дела, омогући ефикасно остваривање права на добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и већој ефикасности поступка.

         Све то утицало је и на жртве насиља у породици које сада имају више храбрости да пријаве насиље у породици и да активиније учествују у кривичном поступку јер имају поверења у институције система, што резултира ефикаснијем и бржем откривању ових кривичних дела, као и ефикасном и делотворном поступању свих државних органа. Као илистрацију наведеног, напомињемо да је током 2015. године Првом основном јавном тужилаштву у Београду поднето 460 кривичних пријава за ово кривично дело, већ 2016. године тај број је повећан и износио је 502, док је само у првом кварталу 2017. године поднето 645 нових кривичних пријава за ово кривично дело, а у истом периоду оптужено је 77 окривљених.    

12.05.2017


За тачно 16 дана (од 1. јуна) полиција ће добити могућност да удаљи насилника из стана у коме живи са својом жртвом и забраниму да јој прилази и са њом комуницира, уколико процени да постоји ризик да насиље ескалира и да дође до извршења кривичног дела.

Мера удаљења ће бити примењена према насилнику без обзира да ли је он власник стана или са жртвом живи у изнајмљеном стану, а уколико са жртвом не живи биће му изречена само мера забране приласка и комуницирања.

Преузето са сајта Танјуг


НОВИ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОД 1.ЈУНА!

ЗА МАЛТРЕТИРАЊЕ ЖЕНЕ И ДЕЦЕ УСКОРО СТРОГЕ КАЗНЕ: Насилнике избацују из КУЋЕ!

 
За тачно 16 дана (од 1. јуна) полиција ће добити могућност да удаљи насилника из стана у коме живи са својом жртвом и забрани му да јој прилази и са њом комуницира, уколико процени да постоји ризик да насиље ескалира и да дође до извршења кривичног дела.Мера удаљења ће бити примењена према насилнику без обзира да ли је он власник стана или са жртвом живи у изнајмљеном стану, а уколико са жртвом не живи биће му изречена само мера забране приласка и комуницирања.Ове хитне мере предвиђа Закон о спречавању насиља у породици који почиње да се примењује од 1. јуна.У изјави Горјана Мирчић Чалуковић из Министарства правде, која је и члан радне групе за израду Закона, објашњава нову процедуру и законска решења која, како је указала, имају за циљ да превентивно утичу да до извршења кривичног дела уопште не дође.Тако ће полиција, након пријаве насиља, ако процени да има ризика од понављања дела, моћи насилника да задржи до осам сати у полицијској станици и у том року је дужна да прикупи обавештења и податке о насилнику, као и да обави разговор да њим и жртвом, указала је Мирчић Чалуковић.Уколико процени да има основа за ескалацију ризика, полиција може да насилнику изрекне меру према којој у наредних 48 сати не може да се врати кући, нити да приђе жртви.Након тога, полиција мора све доказе да достави јавном тужиоцу који има рок од 24 сата да одлучи да ли ће да стави предлог суду за продужење мере удаљења до 30 дана, а суд има исти рок од 24 сата да о том предлогу донесе одлуку.Уколико насилник прекрши изречену судску забрану – учиниће прекршај, па ће му прекршајни суд у хитном поступку изрећи казну затвора до 60 дана, напоменула је Мирчић Чалуковић. 
Фото: Thinkstock

 

Она је напоменула да се у случају извршења кривичног дела примењују механизми репресије који се већ примењују у нашем правном систему, као што су притвор и кривични поступак…

„Нови Закон о спречавању насиља у породици је специфичан јер традиционално репресивни органи као што су тужилаштво и полиција у складу са његовим одредбама сада могу да делују превентивно. Наиме, оба органа реагују пре него што се кривично дело догодило, у тренутку када постоји степен ризика да би до њега могло да дође“, указала је Мирчић Чалуковић.

Поред хитних мера нови Закон предвиђа и обавезу кооридинаране сарадње различитих државних органа и установа, као и оснивање посебних одељења при тужилаштвима која ће се бавити само случајевима насиља у породици.

Фото: Саша Урошев

 

Координационе групе, које имају обавезу да се састају најмање два пута месечно, чиниће посебно обучени припадници полиције, тужилаштва и центри за социјални рад, невладине организације које се баве жаштином жртава насиља, а по потреби у рад група ће се укључивати школске и здравствене установе, као и Национална служба за запошљавање (НЗС).

Мирчић Чалуковић је указала да ће сви случајеви пријаве насиља, са или без хитне мере, бити изнети на групи за координацију која ће поново проћи кроз цео случај и проценити ризик јер је, како је истакла, „ризик променљива категорија“.

Објашњавајући улогу здравствене установе у раду групе, она је указала да се у пракси дешавало да жртва никоме не пријави насиље, ни полицији, ни тужилаштву, ни центру за социјални рад, али оде код лекара са повредама.

Због тога ће сада, према речима Мирчић Чалуковић, лекар бити дужан да случај повређивања пријави полицији или тужилаштву.

Исти је случај и са професорима, педагозима, учитељима који ће такође имати обавезу да пријаве случај ако примете да ученик има промене у понашању или телесне повреде.

НСЗ добија улогу у подршци жртвама, јер се у пракси често дешава да су жртве економски зависне од насилника.

Та служба ће бити задужена да жртви нађе посао и помогне јој у решавању њеног случаја.

Мирчић Чалуковић је такође навела да се завршавају обуке за специјализају полицајаца и тужилаца који ће се бавити само овим случајевима породичног насиља и учествовати у раду коориднационих група.

Она је нагласила да је Прво основно јавно тужилаштво је још пре две године, 1. јуна 2015. године формирало Посебно одељење које поступа само у кривичним предметима против полне слободе и кривичних дела против брака и породице, док је у новембру 2016. то учинило и Друго основно тужилаштво.

Фото: Shutterstock

 

Тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду Љубивоје Ђорђевић каже да је формирањем Посебног одељења, остварено ефикасније и брже реаговање у тим предметима -у којима је то од пресудног значаја, а то показују разултати рада.

Након формирања Посебног одељења, 2015. године београдском Првом тужилаштву поднето је 460 кривичних пријава за то кривицно дело.Следеће године број је повећан на 502 пријаве, док је само у првом кварталу 2017. године поднето 645 нових кривичних пријава, а у истом периоду оптужено је 77 окривљених, наводи се у информацији Првог основног тужилаштва достављеној Тањугу.

У том тужилаштву кажу да жртве насиља у породици сада имају више храбрости да пријаве насиље у породици и да активиније учествују у кривичном поступку јер имају поверења у институције система.

Све то резултира ефикаснијем и бржем откривању кривичних дела породичног насиља као и ефикасном и делотворном поступању свих државних органа, рекао је тужилац Ђорђевић похваливши сарадњу његовог тузилаштва са полицијом и центром за социјални рад.

Прво основно тужилаштво у Београду је иначе једино основно тужилаштво у Србији које има Службу за информисање и подршку оштећеним и сведоцима.

Та Служба има задатак да у току поступка жртвама и сведоцима кривичног дела, омогући ефикасно добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и већој ефикасности поступка.

 

Фото: Shutterstock

 

Када је у питању нови Закон о спречавању насиља у породици, у Првом основном тужилаштву истичу да спремно дочекују почетак његове примене, с обзиром да су јуче сви заменици тужиоца завршили специјалну обуку и добили неопходне лиценце за рад на случајевима породичног насилља.

Тужилац Ђорђевић је истакао да посебну пажњу поклања организацији рада Посебног одељења које поступа у предметима против полних слобода и кривичних дела против брака и породице, имајући у виду велики значај сузбијања насиља у породици као и одговорност државе за спречавање тог друштвено опасног феномена.

У складу са тим Посебно одељење добило је просторије у којима ће се одражавати састанци групе за координацију и сарадњу, уз информациону подршку и подршку осталих запослених.

Преузето са сајта Курир


ОД 1. ЈУНА НОВА ПРАВИЛА Насилницима се више не опрашта, после инцидента „ЛЕТЕ“ ИЗ СТАНА. Ево које их још мере очекују

За тачно 16 дана (од 1. јуна) полиција ће добити могућност да удаљи насилника из стана у коме живи са својом жртвом и забрани му да јој прилази и са њом комуницира, уколико процени да постоји ризик да насиље ескалира и да дође до извршења кривичног дела.

Foto: RAS / RAS Srbija Nasilnika čeka izbacivanje iz stana
Фото: РАС / РАС Србија
Насилника чека избацивање из стана

 

Мера удаљења ће бити примењена према насилнику без обзира да ли је он власник стана или са жртвом живи у изнајмљеном стану, а уколико са жртвом не живи биће му изречена само мера забране приласка и комуницирања.

Ове хитне мере предвиђа Закон о спречавању насиља у породици који почиње да се примењује од 1. јуна.

У изјави за Тањуг Горјана Мирчић Чалуковић из Министарства правде, која је и члан радне групе за израду Закона, објашњава нову процедуру и законска решења која, како је указала, имају за циљ да превентивно утичу да до извршења кривичног дела уопште не дође.

Тако ће полиција, након пријаве насиља, ако процени да има ризика од понављања дела, моћи насилника да задржи до осам сати у полицијској станици и у том року је дужна да прикупи обавештења и податке о насилнику, као и да обави разговор да њим и жртвом, указала је Мирчић Чалуковић.

Уколико процени да има основа за ескалацију ризика, полиција може да насилнику изрекне меру према којој у наредних 48 сати не може да се врати кући, нити да приђе жртви.

Након тога, полиција мора све доказе да достави јавном тужиоцу који има рок од 24 сата да одлучи да ли ће да стави предлог суду за продужење мере удаљења до 30 дана, а суд има исти рок од 24 сата да о том предлогу донесе одлуку.

Уколико насилник прекрши изречену судску забрану – учиниће прекршај, па ће му прекршајни суд у хитном поступку изрећи казну затвора до 60 дана, напоменула је Мирчић Чалуковић.

Она је напоменула да се у случају извршења кривичног дела примењују механизми репресије који се већ примењују у нашем правном систему, као што су притвор и кривични поступак…

– Нови Закон о спречавању насиља у породици је специфичан јер традиционално репресивни органи као што су тужилаштво и полиција у складу са његовим одредбама сада могу да делују превентивно. Наиме, оба органа реагују пре него што се кривично дело догодило, у тренутку када постоји степен ризика да би до њега могло да дође – указала је Мирчић Чалуковић.

Поред хитних мера нови Закон предвиђа и обавезу кооридинаране сарадње различитих државних органа и установа, као и оснивање посебних одељења при тужилаштвима која ће се бавити само случајевима насиља у породици.

Координационе групе, које имају обавезу да се састају најмање два пута месечно, чиниће посебно обучени припадници полиције, тужилаштва и центри за социјални рад, невладине организације које се баве заштином жртава насиља, а по потреби у рад група ће се укључивати школске и здравствене установе, као и Национална служба за запошљавање (НЗС).

Мирчић Чалуковић је указала да ће сви случајеви пријаве насиља, са или без хитне мере, бити изнети на групи за координацију која ће поново проћи кроз цео случај и проценити ризик јер је, како је истакла, „ризик променљива категорија“.

Објашњавајући улогу здравствене установе у раду групе, она је указала да се у пракси дешавало да жртва никоме не пријави насиље, ни полицији, ни тужилаштву, ни центру за социјални рад, али оде код лекара са повредама.

Због тога ће сада, према речима Мирчић Чалуковић, лекар бити дужан да случај повређивања пријави полицији или тужилаштву.

Исти је случај и са професорима, педагозима, учитељима који ће такође имати обавезу да пријаве случај ако примете да ученик има промене у понашању или телесне повреде.

НСЗ добија улогу у подршци жртвама, јер се у пракси често дешава да су жртве економски зависне од насилника. Та служба ће бити задужена да жртви нађе посао и помогне јој у решавању њеног случаја.

Мирчић Чалуковић је такође навела да се завршавају обуке за специјализају полицајаца и тужилаца који ће се бавити само овим случајевима породичног насиља и учествовати у раду коориднационих група.

Она је нагласила да је Прво основно јавно тужилаштво је још пре две године, 1. јуна 2015. године формирало Посебно одељење које поступа само у кривичним предметима против полне слободе и кривичних дела против брака и породице, док је у новембру 2016. то учинило и Друго основно тужилаштво.

Тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду Љубивоје Ђорђевић каже да је формирањем Посебног одељења, остварено ефикасније и брже реаговање у тим предметима – у којима је то од пресудног значаја, а то показују разултати рада.

Након формирања Посебног одељења, 2015. године београдском Првом тужилаштву поднето је 460 кривичних пријава за то кривично дело.

Следеће године број је повећан на 502 пријаве, док је само у првом кварталу 2017. године поднето 645 нових кривичних пријава, а у истом периоду оптужено је 77 окривљених, наводи се у информацији Првог основног тужилаштва достављеној Тањугу.

У том тужилаштву кажу да жртве насиља у породици сада имају више храбрости да пријаве насиље у породици и да активиније учествују у кривичном поступку јер имају поверења у институције система.

Све то резултира ефикаснијем и бржем откривању кривичних дела породичног насиља као и ефикасном и делотворном поступању свих државних органа, рекао је тужилац Ђорђевић похваливши сарадњу његовог тузилаштва са полицијом и центром за социјални рад.

Прво основно тужилаштво у Београду је иначе једино основно тужилаштво у Србији које има Службу за информисање и подршку оштећеним и сведоцима.

Та Служба има задатак да у току поступка жртвама и сведоцима кривичног дела, омогући ефикасно добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и већој ефикасности поступка.

Када је у питању нови Закон о спречавању насиља у породици, у Првом основном тужилаштву истичу да спремно дочекују почетак његове примене, с обзиром да су јуче сви заменици тужиоца завршили специјалну обуку и добили неопходне лиценце за рад на случајевима породичног насилља.

Тужилац Ђорђевић је истакао да посебну пажњу поклања организацији рада Посебног одељења које поступа у предметима против полних слобода и кривичних дела против брака и породице, имајући у виду велики значај сузбијања насиља у породици као и одговорност државе за спречавање тог друштвено опасног феномена.

У складу са тим Посебно одељење добило је просторије у којима ће се одражавати састанци групе за координацију и сарадњу, уз информациону подршку и подршку осталих запослених.

Преузето са сајта Блиц

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду